måndag 21 september 2015

Dags för en-personsvalkretsar

I dag finns det åtta riksdagspartier. Regeringen saknar majoritet i riksdagen. Det kan mycket väl bli så i valet 2018 att det är nio partier i riksdagen och ingen sida kan skapa majoritet. DÖ kan då fortsätta men frågan är om det inte är dags att genomföra en ny valreform. Bort ifrån dagens riksdagsspärr och istället fokusera på en-personsvalkretsar istället.

När nuvarande riksdagsspärr infördes bestod riksdagen av fem partier. Det var ett stabilt system, långt bort ifrån dagens situation. Tanken var att alla skulle på detta sätt bli representerade men spärren gjorde att det ändå kunde bildas stabila regeringar som fick igenom sin politik. Landet kunde styras. I dag stämmer inte längre dessa tankar. Det är fler partier. Vi är på väg att få en situation där det finns tre någorlunda stora partier som de mindre partierna orienterar sig efter. Ingen av dem kan dock bilda en egen majoritet. Sverige blir svårare att leda, osäkerheten ökar.

I detta läget tycker jag det är dags att börja fundera på om det inte är dags att förändra systemet. Bort ifrån en riksdagsspärr och 26 stora valkretsar till istället att varje kommun blir sin egen riksdagsvalkrets. Det skulle göra att varje kommun, av landets 290 kommuner, skulle få var sin egen representant samt att de stora kommunerna med fler invånare hade kunnat få fler. De stora hade kunnat dela på de 59 mandat som blir kvar efter att alla kommuner hade fått vars en plats.

En del vill här hävda att det gör att alla inte blir representerade i riksdagen. Så är det redan. Alla är inte representerade. Spärren blockar vissa partier. Dock innebär det inte med säkerhet att folk inte får representation utifrån det man röstar på. Att mindre partier skulle få mindre platser innebär inte att de inte får någon plats alls. I vissa valkretsar hade de kunnat vinna platser.

Det gäller dock att komma ihåg vissa saker. I dag kan de flesta kommuninvånare i en riksdagsvalkrets inte säga vilka som är deras representanter i riksdagen. De är anonyma. Väljare röstar på ett parti men känner inte att röst på en kandidat ger så mycket. De kan också känna att just deras frågor inte lyfts upp i riksdagen. Med en-personsvalkretsar förändras mycket.

Vi skulle få en vitalare demokrati i respektive kommun inför riksdagsvalet. Valrörelsen till riksdagen skulle bli mer intensiv, väljare skulle lättare kunna identifiera vilka som vill ha just den kommunens plats, de olika kandidaterna skulle synas mer och debattera mer, de skulle vara mycket mer ute och prata om sitt partis program samt knyta det till hur det skulle berika väljarna. Samtidigt skulle de också föra fram varför just de vill till riksdagen och representera sitt parti och sin hemkommun. De kommunala frågorna hade också blivit viktigare. Kommuninvånarna hade känt att de hade fått en röst i riksdagen. Rikspolitiken hade på ett helt annat sätt kommit närmare väljarna. Den som hade valts hade haft extra stort ansvar. 

Det skulle också ställa högre krav på partierna att vara bättre organiserade, ha tydligare budskap och berättelse, värva medlemmar mycket mer aktivt, vara mer ute bland väljarna, lyssna mer och diskutera, få mer utrymme i media, sociala medier med mera, få med väljarna mer intensivt i valarbete och valet. Partierna hade vitaliserats. Gamla destruktiva strukturer hade rämnat. Medlemmarna hade varit i centrum.

Det hade gjort att det hade blivit lättare att styra landet. Majoritet hade kunnat skapas. Tydligheten hade kunnat öka och synliggjort politiken. Decemberöverenskommelser och partier som hade satt praxis i riksdagen ur spel hade kunnig undvikas i framtiden.

Det hade vitaliserat den svenska demokratin på många olika sätt. Frågan är om vi är redo för att ta detta steg. Jag tycker det är dags att titta närmare på att förändra det system vi har i dag. Det skapades i en tid utifrån sina förutsättningar. I dag har vi andra som leder in i framtiden. Därmed behövs nya lösningar. Dags för förändring.

1 kommentar:

  1. Jag ser fram emot att Stockholm blir en enpersonsvalkrets!

    SvaraRadera