söndag 20 september 2015

S i nutid och framtid

Vi befinner oss i en tid av oro. Det går inte en dag utan att vi får ta del av det som sker runt om i världen i form av krig, fattigdom, förföljelse. Våldet har vissa länder i ett hårt grepp. Vi får se hur människor flyr ifrån sina hem för att slippa våld och död och söka sig till en trygg plats där de får en möjlighet att rota sig och skapa sig en ny framtid åt sig själva och sina barn. Viljan att hjälpa till och ge människor en ny start är stor men samtidigt finns det frågor om hur alla de som kommer ska kunna bli en del av samhället. Sverige är inte en isolerad ö utan vi är en del av världen. Det som händer på andra sidan jorden påverkar oss.

Den finanskris som inträffade 2008 och medföljande lågkonjunktur lider vi fortfarande av. Arbetslösheten är hög, ojämlikheten har brett ut sig, bostadsbristen dominerar i hela landet, utbildningsmöjligheterna har begränsats, stad ställs mot landsbygden, barnfattigdomen har bitit sig fast, människor ställs mot varandra och den globala konkurrensen utmanar och ställer oss i nya situationer som kräver nya svar och lösningar. Välfärden har urholkats men samtidigt har efterfrågan på den ökat allt mer hos Sveriges befolkning. Allt fler far illa. På arbetsmarknaden utmanas dagligen landets löntagare och småföretagare av krafter som vill begränsa deras möjligheter och flytta över makten till ett fåtal. Osäkra anställningar, försämrad arbetsmiljö, ökad stress, ständigt vara tillgänglig, EU:s utstationeringsdirektiv som gör att människor från andra länder tvingas jobba för sämre villkor än vad som ska gälla på svensk arbetsmarknad i kombination med stängda dörrar som försvårar möjligheten till förbättring skapar oro och problem.

Samtidigt med detta står vi inför klimatförändringar och miljöproblem. Bevisen på förändringar i vårt klimat är många. Jorden medeltemperatur ökar sakta men säkert. Även om vi i år har haft en sommar som har upplevts vara kallare än tidigare är detta år det varmaste vi har upplevt. Förändringarna stressar vår planet och natur. Is smälts i allt snabbare takt, regn faller mer i vissa områden samtidigt som andra områden blir allt varmare och torrare. Stormar slår till i allt intensivare takt. Jordens befolkning står inför en utmaning som om vi inte tar itu med den nu kommer att skapa stora förändringar inte bara geografiskt och miljömässigt utan också på våra samhällen.

Sverige är ett land som aldrig ryggar tillbaka för utmaningar och springer och gömmer sig. Vi är ett land som möter och tar oss an dessa ur en styrkeposition. Otaliga gånger i vår historia har det verkat som att vi har stått inför svåra odds men tillsammans har vi enats, satt ryggarna ihop och genom hårt arbete gått ur det hela starkare än tidigare. Våra äldre generationer är ett bevis på detta. Vi ska inte vara sämre.

Tyvärr finns det krafter som mer än gärna utnyttjar den oro som finns för sin egen vinningsskull. De målar upp en bild av att Sverige inte klarar av det som sker. Det är att grovt underskatta vårt land och det Sverige är. Vi har en kapacitet som land som gör att vi kan klara av utmaningarna och gör dem till möjligheter.

Just nu händer det saker i vårt land. Sveriges ekonomi växer och arbetslösheten börjar nu sjunka. Produktionen och företagandet ökar, miljövänlig energiframställning växer allt mer, möjligheterna börjar bli fler än problem. Vi är på väg bort ifrån lågkonjunkturens hårda grepp och vi kan nu börja forma vår egen framtid och det är tack vare en förändring i världsekonomin. Det sker med andra ord inte på grund av den tidigare förda politiken men det är faktiskt upp till oss själva här och nu att ta ansvaret och förvalta den öppning som har skett på bästa sätt så att kommande generationer kan säga: De tog chansen. De gjorde det som behövdes göra. De la grunden för det fantastiska samhälle som vi lever i i dag.

I dag är det dags för nya idéer och nya förslag på hur vårt land ska bli bättre. Det är dags att vända på bladet och bygga en bättre framtid. Det handlar i grunden om att bygga ett robust samhälle som vilar på ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och demokratisk hållbarhet samt tar tillvara det digitala samhället som vi nu träder in i. Ett samhälle som bär med sig ett löfte om att vi tillsammans ska skapa ett bättre Sverige som inte glömmer någon, som har med alla, som arbetar hårt för att alla ska få det bättre. En framtid där våra svagaste i samhället ska både känna och uppleva att de är en del av vår gemensamma gemenskap och har det bra. En framtid där ojämlikheten minskar och där du kan bygga dig den framtid som du vill ha för att kunna leva ett gott liv. Där vi gemensamt tar hand om varandra, stöttar och ger oss själva nya möjligheter i livet. Vi tar hand om våra äldre generationer samtidigt som vi rustar kommande generationer för ett samhälle som de kan leva i. Ett samhälle som har klarat av klimatförändringar och kunnat begränsa skadeverkningarna. Nu finns möjligheterna.

Budgeten för 2016 är ett första steg i att bygga detta samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar