söndag 18 oktober 2015

Träsknivå

I dag publiceras en opinionsmätning som kommer att vara en snackis en längre tid. Andra mätningar i oktober kan mycket väl komma att bekräfta den bild som SIFO visar upp. Dock ska man komma ihåg att opinionsmätningar inte är samma sak som valresultat men dagens mätning är en i raden sedan lång tid som visar att socialdemokratin på riksplanet befinner sig i ett allvarligt läge. Rena träsknivån.

Utifrån hur världen ser ut borde det finns ett slagläge för en framtidsinriktad socialdemokrati. Flyktingkrisen har blivit än mer akut, krig i vår omvärld, en ökad fattigdom i Europa och Sverige, ökad ojämlikhet i vårt land, utbildningsnivån som behöver höjas, människor som slits ut och stressas sönder, arbetslöshet på höga nivåer, ökad konkurrens på arbetsmarknaden med dumpade löner och sämre arbetsmiljö som följd, kriser i världsekonomin där en tredje kris nu varnas vara på väg, rika som blir allt rikare och en samhällsuppdelning som lämnar många människor efter sig, känsla av otillräcklighet breder ut sig, den ökande globaliseringen som omvandlar våra samhällen, bostadsbrist, försämrad välfärd med mera. Till detta ska vi lägga en förändring av klimatet som kommer att förändra den värld och livsstil som vi känner. Utmaningarna är många. Möjligheterna faktiskt likaså.

En framtidsinriktad socialdemokrati har möjlighet att kunna få allt mer ökat stöd av väljarna men måste då också ha en berättelse som upprepas om och om och om igen så att den går fram till varje väljare. Varje politiskt förslag som läggs ska knytas ihop med denna och kommuniceras ut på bred front. En berättelse som visar på vad det är för samhälle som vi vill bygga tillsammans med väljarna.

Jag skulle vilja se att socialdemokratin fokuserade på att lansera en berättelse där vi vill bygga ett hållbart samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet och där hela Sverige ska leva. Det hållbara samhället bygger på ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet i kombination med demokratisk hållbarhet och frihet för den enskilde. Vi är faktiskt den enda parti som kan kommunicera ut denna berättelse. De andra partierna kan inte omfamna den bredd i berättelsen som vi kan. Tydlig förslag på hur problem ska lösas och möjligheter användas.

En viktig sak som socialdemokraterna måste bli mycket, mycket bättre i är att kunna kommunicera ut budskapet och sedan dominera detta. Oftast släpps en nyhet till media. Sedan är det media som sätter bilden, kommer med kommentarer och tyckande. Det gör att berättelsen som ska fram försvinner till förmån för medias egen bild. Så ska det inte vara. När en politisk nyhet släpps gäller det för partiet att vara mycket aktivt i nyhetsrapporteringen för att den bild som sättes är den som man vill ska finnas.

Här tycker jag att socialdemokraterna ska återuppliva Netroots. Då får man mer kraft och bredd i att nå ut med sin berättelse och förslag. Media hade också fått förhålla sig till Netroots. För till skillnad från Avpixlat och andra sådana sajter kopplade till Sd så var Netroots en vänstercentrumrörelse som höll sig till sanningen, diskuterade, förklarade och kom med nya perspektiv. Det gjorde att media fick anpassa sig efter Netroots.

Vill socialdemokraterna på riksplanet börja växa handlar det om att skapa en framtidsberättelse, hålla fast vid den, prata om den, visa på hur varje politiskt förslag som läggs knyts till den samt dominera kommunikationen ut till väljarna. Världen är i en orolig situation och svenskarna efterlyser en ledning som kan peka ut en färdriktning, komma med skarpa förslag på lösningar och visa på hur det ska bli bättre. Samarbete är mycket viktigt. En framtidsinriktad socialdemokrati har alla möjligheter att kunna göra det. Det är med andra ord dags för förändring. Annars är det fortsatt träsknivå.

Johan Westerholm skriver om dagens opinionsmätning. Samma sak gör Fredrik Antonsson.

1 kommentar:

  1. Att kunna visa resultat, inte enbart en framtidsvision, är också viktigt. Jag är medveten om de nuvarande politiska utmaningarna och det parlamentariska läget. Men efter ett år vid makten har vi inte särskilt mycket att visa upp i resultat. Och det är resultaten nu och vid valet 2018 som räknas för väljarna.

    SvaraRadera