söndag 8 november 2015

En ny socialdemokratisk nätrotsstrategi

Niklas Strömstedt blev hyllad efter att ha sjungit kritiskt om Sverigedemokraterna i tv-programmet "Så mycket bättre". Det är viktigt att stanna upp och titta närmare på vad det är han för fram i sin låt. Med ett par meningar beskrivs Sverigedemokraternas och de socialkonservativas position inom sociala medier och i det mediepolitiska landskapet. En position som ger slagläge för den sidan.

Den som styr opinionsbildandet är också den som sätter den politiska agendan. Ett enkelt konstaterande men för att kunna leva upp till innehållet krävs hårt arbete, strategiskt tänkande och en vilja att förändra. Moderaterna och alliansen har varit duktiga i detta. Speciellt från 2005 och under sin första mandatperiod. De lyckades att få den rådande nyliberala ideologin att förstärkas och utvecklas i Sverige. Det tack vare den borgerliga pressen som stod på deras sida och aktiva bloggare. En period lyckades den rödgröna sidan med Netroots i spetsen vinna opinionsbildningen där valet 2010 var ett kvitto på detta. Utan denna nätrörelses hårda arbete innan och under själva valet hade S hamnat någonstans på 20 procent. Just under valet lyckades Netroots få opinion mot alliansens sjukförsäkringssystem. Gammelmedia hoppade på och det gjorde att S kom över 30 procent. Så såg det inte ut veckorna innan.

Sverigedemokraterna har under lång tid byggt upp sin närvaro på nätet men efter valet 2010 framgår det tydligt att partiet har lyckats styra opinionsbildningen och sätta agendan. Speciellt går det att se efter valet i fjol. Runt två till tre centrala plattformar, som tillhör Sd-sfären, har Sd sedan med hjälp av politiker på twitter, Facebook och bloggare kunnat få ut sin politik och syn på invandringen i olika kanaler som något hundratusentals väljare varje dag. Partiet har lyckats att påverka och styra gammelmedia också. Det Niklas Strömstedt för fram visar på hur Sd har organiserat sin närvaro i sociala medier och i det opinionsbildande landskapet. Det betalar sig också i ett högt väljarstöd.

För socialdemokratin och den rödgröna sidan handlar det nu om att växla upp och verkligen ta tag i sin opinionsbildande roll på nätet. Det räcker inte med att s-politiker på riksnivå använder sin Fb-konton samt twittrar. De är ensamma och för inte fram ett koordinerat budskap som får maximalt genomslag i sociala medier och i gammelmedia. S hemsida är också något som ensamt och får inte genomslag. Här behövs ett helt annat strategiskt tänkande, något som jag och många med mig vill se åstadkommas.

En ny opinionsbildning från socialdemokratin skulle kunna bygga på tre stycken huvudpelare:

1: Aktuellt i Politiken, Tiden, Alliansfritt och en Youtube-kanal samt partiets egna hemsida och fb-konto bildar en pelare. Deras huvudfokus ska vara att komma med nyheter, fördjupade analyser, slutsatser och avslöjanden samt kritik utifrån forskning.

2: Samlingsportal för bloggare, twittrare med flera bildar en annan pelare. En huvudportal där olika personer aktiva inom socialdemokratin, antingen som politiker eller sympatisörer, får en egen plattform att registreras gentemot. Allmänheten har tillgång till denna och kan här få ta del av vad alla skriver om.

3: Folkbildning med seminarier, föreläsningar, gemensamma träffar ute på arbetsplatser/föreningar/, konvent med mera bildar det tredje benet. Det mesta här ställs till allmänhetens förfogande genom öppna möten, möten med mera som spelas in och läggs ut på huvudportalen eller via egen kanal på Youtube. Folkbildningen är central samt organisering av den digitala folkrörelsen.

På detta sätt får vi tre pelare att stå på som når våra egna medlemmar, fackligt anslutna, löntagare och ensamföretagare och andra väljare. Ett brett anslag som gör att även gammelmedia kommer att uppmärksamma detta och vill ta del av det som sker här. Till detta lägger vi mer oberoende organisationer med flera som är sympatisörer till socialdemokraterna och som finns inom arbetarrörelsen. Exempelvis Dagens Arena och Arbetet. Fackföreningsrörelsen och sidoorganisationerna är mycket viktiga i att på sina håll och arenor kunna opinionsbilda. Med hjälp av huvudstrategierna kan de utnyttja den kraft och idéer som finns på nya sätt. En ny nätrotsrörelse kan i sin tur använda sig av fackens och sidoorganisationernas möjligheter och kunskaper. Med hjälp av detta kan vi tillsammans nå miljontals väljare och massa opinionsbildare på ett konstruktivt, organiserat, effektivt och energiskt sätt. Det blir både bredd och djup. Vinnarna blir väljarna.

Socialdemokratin måste ta fram en strategisk plan för hur vi ska återta initiativet i opinionsbildningen. Den digitala folkrörelsen finns här redo. Det gäller nu att samla ihop alla. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar