tisdag 29 december 2015

1900-tal eller 2020-tal?

Så här långt i år har Sverige tagit emot nästintill 160 000 flyktingar/invandrare. En stor del av dem kommer att få uppehållstillstånd och ska in i det svenska samhället. Under hösten när allt fler har kommit har högerdebattörer, högertyckare och högerpolitiker fört fram att det är med hjälp av lägre löner (speciellt ingångslöner) i kombination med utbyggt statligt stöd till tjänstesektorn som dessa nya invånare ska kunna komma in i arbetslivet och samhället. Frågan är om det är med 1900-talets tänkande som vi ska använda oss av eller 2020-talets tänkande. För mig är svaret enkelt.

Jag tycker det är intressant att se hur debattör efter debattör väljer att föra fram att det är med lägre löner, framväxten av enkla jobb inom tjänstesektorn och statliga medel till denna sektor är lösningen. Det är ett framförande som vi har hört tidigare och som nu dammas av som den stora lösningen för invandrarna. Inget förs fram om att denna låglönesektor inte ger människor möjlighet att ta sig därifrån till mer välbetalda jobb, att med lägre lön leder det till att jakten på billiga boenden gör att boendesegregationen förstärks och cementeras rejält, att det blir mindre intäkter till statskassan via skatt, att låglönebranscher har sämre arbetsmiljö än andra och sliter ut personalen. Sjukskrivningarna är högre och längre.

Inget sägs heller om att många av låglönebranscherna står inför en teknisk revolution där människor kommer allt mer att ersättas av robotar och annan teknik. I dag sker det en fullkomlig explosion inom robotteknologi och IT som gör att maskiner allt mer "tänker" själva för att lösa uppgifter. De formas också till att likna människor och utföra inprogrammerade servicetjänster. På 2020-talet kommer detta att vara ännu mer utvecklat och satt i produktion är min förutsägelse.

Samtidigt ser vi i dag hur den teknologiska revolutionen har tagit stora steg genom 3-D-skrivaren. Via den kan du skriva ut i ditt eget hem produkter som du själv behöver. För varje dag utvecklas det allt mer. Redan nu kan du "skriva ut" mat. Det vi ser är bara början på 3-D-revolutionen. När den är riktigt på plats under 2020-talet är det mycket som du själv kan "skriva ut" i ditt hem utan att behöva själv köpa in produkterna eller tjänsterna. I första hand drabbar detta låglöneyrkena på olika sätt.

Jag tycker det är skrämmande att alla dessa förespråkare för låglönejobb inte med ett ord nämner den tekniska förändring som vi är inne i och som på 2020-talet kommer att slå ut det ena jobbet snabbare än det andra. Människor med ingen eller låg utbildning kommer att slås ut från arbetsmarknaden och förbli utanför denna. 

I dag kan arbetsgivare via instegsjobb (som de som har fått permanent uppehållstillstånd och kommer från länder utanför EU kan få) får kraftigt subventionerade anställningar där vi verkligen kan tala om att lönen som arbetsgivaren betalar är låg. Trots det, trots låga löner, är det problem med att få arbetsgivare att nappa på det.

Det som behöver göras är att titta på hur arbetsmarknaden har förändrats och se var jobbtillväxten sker samt vilka krav som arbetsmarknaden ställer på arbetskraften. Utifrån det läggs en gedigen plan fram. Vi kan se följande som viktiga saker att göra för att fler ska komma i arbete:

1: Stora satsningar på utbildning. Vare sig vi vill det eller inte så kräver arbetsmarknaden i dag i Sverige minst gymnasieutbildning av arbetskraften. Vi kan se hur människor som varit länge i arbete, förlorar det och har grundskolenivå i sin utbildning har svårare att få ett nytt arbete. Satsningar på utbildningar i olika former, något som jag har bloggat om tidigare, är en viktig nyckel för att få ett nytt arbete. Speciellt med tanke på att vart femte rekryteringsförsök misslyckas för att arbetsgivare inte finner nya medarbetare med rätt kompetens. Där handlar det inte om att lönen är för hög utan just på att det inte går att få tag i rätt kompetens på personalen som ska anställas.

2: Stora satsningar på att starta eget. En av de viktigaste insatserna för att fler ska få ett arbete är att stödja alla de som vill starta ett eget företag. Insatsen "Starta eget" hos Arbetsförmedlingen är den insats som ger bäst resultat rörande att få människor i arbete. Många av de som kommer hit från andra länet har erfarenheter med sig att driva ett eget företag. Självklart är regelstyrningen större i Sverige men genom utbildning i detta kan människor ges nya möjligheter att starta eget företag.

3: Satsa på välfärden. Sedan ett par år tillbaka har vi en pensionsavgång som kommer att bli allt större. I dag har kommuner exempelvis svårt att rekrytera människor till äldreomsorgen. Det gör att gapet mellan antalet anställda man är i behov av och det antal som man har kommer att växa. Efterfrågan på personal inom välfärden ökar allt mer. En satsning på välfärdsyrkena gör att fler kan få en anställning här, bland annat genom de utbildningsinsatser som behöver göras.

4: Gröna ekonomin. Den gröna ekonomin växer så det knakar. Det är exempelvis tillverkning inom energisektorn, nya sätt att konsumera på, kommunicera på, hjälpa varandra, ekologiskt, klimatsmark, skapande av ett hållbart samhälle. Inom skogsnäringen och jordbruket finns en efterfrågan på ny arbetskraft då dessa näringar inte lockar svenska ungdomar att satsa här. Trots goda förutsättningar att få arbete. I Skåne har minst en större rekryteringsmässa riktad till arbetsgivare inom näringarna och nya invånare skett med bra uppslutning och öppningar inför arbete. Här finns potential.

2020-talets arbetsmarknad och globala ekonomi kommer att ställa än högra krav på arbetskraften. Det går inte att möta detta med att skapa en inhemsk låglönemarknad. Ett sådant beslut kommer att cementera människor i utanförskap och öka på segregationen i samhället. Det behövs tänkas på ett nytt sätt. Dags att titta på 2020-talet istället för att blicka bakåt på 1900-talet. Annars kommer Sverige att få allvarliga problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar