söndag 20 december 2015

2015 - mardrömsår

"Tommy Möller kallar det för ett mardrömsår" i SvD/Sifos decembermätning där socialdemokraterna backar 2,8 procent till 26 procent. I andra mätningar visas likartad tillbakagång. S ligger någonstans mellan 24-26 procent i mätningarna. SCB:s låg på 27 procent men gällde för november. Tillbakagången har dock skett under hela året. Partiet tappar bland LO-medlemmar. För socialdemokratin är detta år ett verkligt mardrömsår.

Det sägs att regeringspartier alltid får en tillbakagång under den tid de styr men att stödet ökar ju närmare valdagen man kommer. För socialdemokratin gäller det att det blir en sanning men för att verkligen se till så att det blir så är det bättre att partiet själv skapar de rätta förutsättningar som gör att mandatperioden blir en framgång för landet och partiet. 2015 är ett år där socialdemokratin har tvingats bakåt och får allt lägre stöd. Opinionsmätningar väger lätt jämfört med det väljarna röstar på när det är valdag. Samtidigt är mätningarna ändå en fingervisning om vad folket tycker. För att kunna vinna valet 2018 går det inte att ha vilken uppförsbacke som helst.

Sifos mätning bekräftar andra mätningar när det handlar om tillbakagången för socialdemokraterna. Den bekräftar också bilden, som kom fram tydligt i valet 2014, att partiet har sin stora väljarbas bland de som är över 65 år, speciellt de som är över 70 år, medan bland 18-64-åringarna tappar S mark ju yngre väljarna är. Partiet upplevs inte som ett val för personer i dessa åldrar, står inte upp för dem och för en politik som utgår ifrån deras situation och liv.

Bland de yngre verkar S inte vara något som lockar. Det är inte bara socialdemokratiska partiet som misslyckats att nå ut och visa sig vara det naturliga valet för landets unga utan också SSU. Det sistnämnda svider att skriva men det är faktiskt något som är tydligt. Inte minst utifrån fakta i form av Valundersökningen 2014 och i SCB:s stora mätning i november. Unga uppfattar inte socialdemokratin, oavsett vilken del, som särskilt crispig. Bland förstagångsväljarna ligger vi bara på 20 procent, rejäl nedgång jämfört med 2010 (Valu2014) alternativt 19,5 procent (SCB, november 2015). Inom LO-kollektivet bekräftas bilden av att socialdemokratin backar och Sd går framåt. För arbetarrörelsen är detta något som inte är bra och kräver analyser och krafttag men framför allt hårt arbete ute på landets arbetsplatser.

Under nästa år måste opinionsvindarna vända. Om det inte görs kommer uppförsbacken inför valet 2018 att vara rejält brant och såphal. Hårt arbete är det som krävs tillsammans med en progressiv och nytänkande politik som investerar i människor och vårt gemensamma samhälle. Det kommer att behövas offensiva satsningar i politiken och budgeten framöver. 

Jag kommer nu att fram till nyårsafton att diskutera året som har gått men framför allt fokusera på vad socialdemokratin behöver göra för att bli relevant igen för väljarna i vårt land. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar