måndag 28 december 2015

Den nya maktpakten

Jag har under det gångna året förvarnat för vad moderaterna kan tänkas planera när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna. Alla som väljer att studera hur det ser ut i Europa rörande främlingsfientliga partier ser att de i omgångar utgör ett aktivt stöd till den sittande högerleds regeringen. I Danmark har detta varit en regel som gällt under lång tid vilket gjorde att högern kunde styra länge. Klart att moderaterna i Sverige, speciellt med dess medlemmar från Skåne, ser att det är en mycket intressant utveckling. Nu har steget tagits. Det är ett farligt experiment som nu görs i Gävle.

Sverigedemokraterna kan komma att utvecklas till att bli moderaternas svar på vad Vänsterpartiet har varit för socialdemokraterna. Ett stöd parti som aldrig fäller sin samarbetspartner om denna sitter i regeringsställning. Bland annat på det sättet kunde socialdemokratin säkra sitt regeringsinnehav under lång tid. Klart att moderaterna vill hamna i samma situation. Sverigedemokraterna kan bli just den allierade som behövs då alliansen i sig själv inte orkar skapa en egen majoritet i riksdagen.

I Gävle har ett minoritetsstyre i form av de rödgröna fått kasta in handduken efter det att Sverigedemokraterna valde att rösta på alliansens budget. Alliansen har kommit i styrposition och ska nu ta över Gävle kommun med start förste januari 2016. Till sin hjälp får man Sverigedemokraterna för utan det partiets aktiva stöd och uppbackning kan alliansen inte få igenom sin politik.

I Dagens Industri går det att läsa att M tar över i Gävle med stöd av Sd. Moderaterna har fått stöd från sin partiledning med Anna Kinberg Batra i spetsen att ta stöd av Sverigedemokraterna för att kunna styra Gävle. Enligt Dagens Industri ser M-ledningen detta som "ett politiskt experiment med potentiellt mycket långtgående konsekvenser". Utfallet av detta samarbetet kommer med andra ord att påverka hur den moderata partiledningen kommer att se på samarbete i riksdagen med Sverigedemokraterna.

Jag tror att om samarbetet mellan alliansen och Sverigedemokraterna kommer att fungera redan under nästa år kan det mycket väl få återverkningar på riksplanet kort efter. Om socialdemokraternas kräftgång i opinionen fortsätter kan moderaterna mycket väl sätta sig ned med Sverigedemokraterna för att få det partiets stöd i att en alliansregering bildas. I det läget ska det bli mycket intressant att se om Liberalerna och Centerpartiet är beredda att sätta sig i samma båt som Sd. I Gävle blir det aktuellt med det. Detta kan ske i slutet av 2016. Därmed får alliansen en fin färd fram till valåret 2018.

För socialdemokrater runt om i Sverige som nu styr i minoritet där Sverigedemokraterna är i vågmästarroll kan det som sker i Gävle även få återverkningar där under nästa år. Skulle inte förvåna mig om det kommer att ske en del förändringar i kommunledningarna där alliansen tar över med Sd som stöd.

Det är med andra ord ett farligt experiment som nu sker i Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar