lördag 26 december 2015

Den politiska dimman försvårar för väljaren

I svensk politik har vi under ett antal år begåvats med det jag skulle vilja kalla snuttifieringspolitik. Det handlar om att enskilda förslag presenteras för allmänheten via media. Delarna syns men helheten går förlorad. Även om en regering sedan presenterar vad som är den övergripande idén har den inte en chans att nå fram då delarna har sönderanalyserats av bland annat media och politiska motståndare. När oppositionen sedan lägger sina förslag för att kontra det regeringen för fram lägger man sig ganska nära. Det gör att allting uppfattas som att var lika. För svensk politik är det dags att det blir tydligare alternativ med tydliga politiska förslag och vad det är för helhet som ska uppnås. Ett sådant politiskt område är flykting- och invandringspolitiken.

I Europa och Sverige går det att se att i exemplet med flykting- och invandringspolitiken framträder en bild som gör att den enskilde väljaren har svårt att se vad som egentligen skiljer mellan de olika partierna.Det gör att för väljare blir allting i stort sätt samma. Det som då har hänt bland partierna i Europa, exempelvis Danmark, har varit att tävla i vem som kan begränsa invandringen mest.

En intressant sak rörande invandringspolitiken är att väljarna i Sverige har ansett att socialdemokraterna står för den bästa. Partiet har legat högre än Sverigedemokraterna. Ett förtroende som det är väl värt att bygga vidare på men då behövs det en tydlighet i vad det är för invandrings- och flyktingpolitik som socialdemokratin står för och hur den skiljer sig från de konservativa partierna i svensk politik som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

I den politiska debatten är det dags att 2016 blir det år då det presenteras tydliga helhetsbilder vad det är man vill uppnå. Det ger väljarna möjlighet att se hur alternativen skiljer sig åt, vad helheten handlar om och vad partierna vill uppnå. Det ger dem också en möjlighet att faktiskt få stå för sina val och kunna ifrågasättas för det ställningstagande som väljaren gör. Så är det inte i dag.

Anders Lindberg skriver bra om apokalypsens fyra ryttare som är liberaler. De fyra är ett bevis på snuttifieringspolitiken. Läsvärt av Mike Enocksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar