onsdag 23 december 2015

Ett nytt politiskt landskap

I Sverige och resten av Europa har det politiska landskapet förändrats under de senaste 30 åren. I vårt land blev det ganska uppenbart efter valet i fjol. Det som innan var en kamp mellan två block har förbytts i ett tre-blockslag där ingen kan få egen majoritet. En realitet som ställer nya krav på politikerna och partierna.

När man lyssnar på exempelvis moderaterna partiledare, och andra moderater, verkar det som att det partiet inte har förstått att blockpolitiken är död. Det politiska landskapet har förändrats i och med att Sverigedemokraterna har gjort sin entré. Tron att kunna få egen majoritet är stor men i realiteten är det mycket liten chans. Om man ska styra är det med hjälp av Sverigedemokraterna, vilket en del inom Skånemoderaterna verkar tycka är okej.

Vi har en situation i dagens Europa som gör att de etablerade partierna måste börja att ifrågasätta sig själva och utveckla politiken. Väljare lämnar de traditionella blocken/partierna och söker sig till andra dels i protest men också för att de tycker att deras liv inte tas på allvar. De traditionella ses som något som inte tar sin uppgift på allvar och får lägre stöd. Då är det bättre att prova något annat. I Grekland, Italien, Spanien, Frankrike med flera länder synd detta tydligt. Väljarna vänder sig bort ifrån de traditionella partierna.

I val efter val framträder detta än klarare. Speciellt gäller detta för socialdemokratin, både i EU och Sverige. Ända sedan 90-talskrisen har socialdemokratin famlat efter en ny framtidsvision. Anammandet av delar av nyliberalismen har gjort att rörelsen i Europa inte har förmått att lyfta sig. Lägg sedan till en utbredd jakt efter identitetspolitik har gjort att S i dag är fragmenterad och ses inte längre som ett seriöst statsbärande parti av väljarna i EU. Det är ett stort problem och enorm utmaning.

Med andra ord förändrar det politiska landskapet möjligheterna att kunna få egen majoritet i ett parlament. Det parti som vill leda ett land, eller EU, måste dock inse att väljarna vill ha visioner, politik som håller ihop samhället och som ger dem nya möjligheter i livet. Det behövs en sammanhållen politik som fokuserar på att göra det bättre för alla. En socialdemokrati som har ambitionerna att vilja sitta i regeringsställning behöver jobba med detta. Moderaterna lever kvar i det förgångna och inser inte att förändringen har ägt rum. De är därmed inget val för väljarna. Det finns med andra ord en möjlighet. Det är dags för förändring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar