onsdag 16 december 2015

Nordiska länder - förenen eder

Just nu ser vi hur det ena landet efter det andra i Europa stramar upp sina gränspassager, för en allt mer restriktiv flyktingpolitik och vänder sig mer inåt. Turkiet får mångmiljarder i bidrag för att stoppa, eller minska drastiskt, flyktingströmmarna till Europa. Här hemma ska det bland annat införas id-kontroller. Fler förslag är på gång för att minska på antalet flyktingar som kommer till Sverige. Det sätter i sin tur press på Danmark med följd att förhållandena mellan länderna blir allt mer spända. Det är fel väg att gå.

Sverige är det land i Europa som har tagit emot flest människor i förhållande till sin folkmängd. Det är mångfalt mer än i normala fall. Om EU skulle tagit emot lika många skulle det innebära mottagandet av 25 miljoner flyktingar. Regeringen gör nu vad den kan för att begränsa så att det blir färre flyktingar som kommer hit. Samtidigt är många, många kommuner hårt ansträngda i mottagandet av flyktingar och ensamkommande. Missförhållanden finns och kommunerna Lex Sarah-anmäler sig.

Förslaget om att införa id-kontroller och eventuellt att kunna stänga Öresundsbron har skapat turbulens i Skåne och i Danmark. Pressen ökar på Danmark att de som saknar id kommer inte in i Sverige och får därmed söka asyl i det landet. Det gillas inte av danska regeringen. som tvingas ta ansvar. För de 25 000 som pendlar över Öresundsbron innebär det längre restider och lite mer problem, speciellt för resenärer mellan Bornholm och Köpenhamn. Det här är ofrånkomligt och något som blir en konsekvens av stramare flyktingpolitik. Något som varken moderaterna eller Sverigedemokraterna har sagt något om.

Tyvärr leder detta till tuffare klimat mellan Sverige och Danmark. Istället för att smälla på varandra nu borde faktiskt båda ländernas regeringar sätta sig ned och förhandla om hur en gemensam flyktingpolitik skulle kunna se ut rörande gränskontroller, id-kontroller, mottagande och liknande. Även Norge och Finland skulle kunna vara med i detta. Vi har ett bra samarbete och ländernas medborgare reser fram och tillbaka över gränserna. Det här är faktiskt något vi gemensamt skulle kunna lösa. Tänk vilken markering det skulle vara gentemot EU om de nordiska länderna faktiskt samlade sig och kom fram till ett gemensamt ramverk som man jobbar utifrån.

Det är därmed dags för samtal och samarbete mellan de nordiska länderna när det kommer till flyktingfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar