söndag 6 december 2015

Varför får inte detta sägas?

I media i alla dess former forsar det fram hur eländigt det är just nu i Sverige. Vårt land klarar inte av att ta emot människor, att vi är utsatta för en invandringsplan som bara gör det sämre för landet, att människor får det allt sämre med mera. De två konservativa partierna Sverigedemokraterna och moderaterna är värst på denna eländesbeskrivning, tillsammans med deras sympatisörer och stödtrupper. Det är intressant att de båda partierna inte med ett ord nämner att det faktiskt går mycket bra för landet Sverige.

I veckan som gick presenterades nämligen en siffra för svensk ekonomi som visar att det växer så det knakar. Vår gemensamma ekonomi växte med 3,9 procent. Det ska exempelvis jämföras med Finland som samtidigt minskade med 0,2 procent. För vår del innebär BNP-siffran att vår ekonomi kör på som bara den. Tittar vi på denna siffra och jämför med tillväxten sedan 1994 går det att se att det är en mycket bra nivå.

Hög ekonomisk tillväxt är bra då det får fart på hjulen i ekonomin, det skapas mer värde, arbetsgivare börjar anställa då de gör fler och bättre affärer vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter då fler jobbar och det konsumeras mer. Löneutrymmet ökar också. Högre lön leder till att det går att konsumera mera.

Vi kan faktiskt se hur arbetslösheten hela tiden sjunker. Förra månaden låg den på 7,2 procent, lägsta nivån sedan januari 2009. Fler människor får arbete. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit till 19,7 procent, lägsta sedan juli 2008. Allt fler människor får en egen löneinkomst, kan börja planera för sin framtid och känna allt mer trygghet. Fler som jobbar gör också att skatteintäkterna ökar vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att skapa överskott som kan användas för nödvändiga investeringar i vår välfärd. Samtidigt ökar också sysselsättningsgraden, ligger nu på 66,8 procent.

Med andra ord springer verkligheten ifrån Sverigedemokraterna och moderaterna. Förstås vill inte dessa partier prata om detta för då spricker deras politik sönder och samman. De fakta som finns visar  klart och tydligt att det har skett en förändring ekonomin som vi behöver ta tillvara på. Det är därmed dags för en förändring i det offentliga samtalet.

Mike Enocksson skriver om den nya socialismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar