söndag 10 januari 2016

En livsutmaning som måste upp högst på politiska dagordningen

I Sverige lever närmare 234 000 barn i barnfattigdom, mätt för 2013 av Rädda barnen. Det är ca 12 procent av alla barn och samma nivå som året innan. Det är en fattigdom som inte ger barnen den levnadsstandard de behöver för att få sin "fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling" (Barnkonventionen). Inget barn får diskrimineras på grund "av sin egen och sina föräldrars...sociala ursprung, egendom...börd eller ställning i övrigt." Det här är något som egentligen inte ska finnas i Sverige. Nu krävs det krafttag för att barnfattigdomen ska kunna besegras rejält.

För några år sedan var barnfattigdomen den viktigaste politiska frågan. Det var Håkan Juholt som satte den på agendan när han blev partiledare och förändrade det politiska samtalet. Han tyckte att de sociala frågorna hade fått ge vika för de ekonomiska samt det politiska spelet. Barnfattigdomen diskuterades i riksdagen och i media, vid köksborden och arbetsplatser. Rädda barnens årliga rapporter om barnfattigdomen i Sverige slogs upp stort i media och professor Tapio Salonen blev ett namn som blev känt. Tyvärr kom denna fråga att nästintill försvinna när Håkan Juholt försvann som partiledare. Barnfattigdomen har inte försvunnit utan finns kvar.

Vi socialdemokrater måste sätta barnfattigdomen nu högst på den politiska dagordningen. Vi måste göra det för barnen och deras familjer. Barn som växer upp i fattigdom får se sina livsmöjligheter krympa. Deras framtid blir sämre. Inkomstklyftorna ökar i Sverige och därmed ojämlikheten också. I skolan slår deras sociala situation igenom i skolresultaten och betygen. Kommer ett barn ifrån underklassen har den sämre skolresultat och skolan klarar inte av att kompensera eleven för detta. Skolan är inte längre den institution i det svenska samhället som rustar barnen på bästa sätt som gör att den kan gå ut i vuxenlivet och kunna förverkliga sina drömmar.

En socialdemokratisk politik för resten av denna mandatperiod ska fokusera på att knäcka barnfattigdomen en gång för alla, satsa på jobben och lägre arbetslöshet samt på välfärden. Det är en tydlig politik där det också går att se resultat ganska snabbt. Resultat som är bra för människor i vårt land.

Ingen vill att deras barn ska växa upp i fattiga förhållanden. Det är inte heller någon som vill se att något barn i Sverige ska växa upp i fattigdom. Satsning på att bekämpa barnfattigdomen finns det ett stort stöd för. En socialdemokrati som vill vara att framtidsparti tar itu med barnfattigdomen. Vi får inte svika landets barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar