onsdag 6 januari 2016

Framtidens socialdemokrati skapar vi tillsammans

Det händer mycket i världen. Den tid vi lever nu i skapar nya utmaningar och möjligheter. Internetåldern (digitala åldern) skapar helt nya och förändrade strukturer samt samhälle som kommer att påverka oss på olika sätt. Mycket av det vi är vana vid kommer att se annorlunda ut om ett antal år. Det parti/rörelse som lyckas fånga tidsandan, identifiera problemen och komma med lösningar knutna till en vision kommer att lyckas få väljarnas stöd. Det gäller för socialdemokratin att lyckas med detta. För att det ska gå krävs det att medlemmarna är de som faktiskt skapar framtidens socialdemokrati. Något annat finns inte.

I dag får socialdemokratin mycket kritik och stryk i opinionen. Stödet pendlar kring 24-26 procent. Förtroendet för den s-ledda regeringen är låg. Medlemmar lämnar partiet på grund av flyktingspolitiken i form av bland annat införandet av id-kontroller. Socialdemokraterna uppfattas som att inte vara i kontakt med samtiden och de problem och möjligheter som finns nu. Det mullrar i leden och finns en ilska över sakernas tillstånd men också en energi och vilja till att skapa en förändring av partiet och en förnyelse.

Socialdemokratin behöver utveckla en politik för morgondagens samhälle. Vi ska vara framtidens parti. För att lyckas med det krävs det att alla vi som är medlemmar i partiet ska få möjligheten att skapa framtidens socialdemokrati. Det hänger inte på medierådgivare, strateger, våra regeringspolitiker eller riksdagspolitiker. Det hänger inte heller på distriktsordförande och distriktsledningar. Ej heller på olika maktcentra, politiker som sitter still i båten eller politiker med maktambitioner. Det hänger helt och hållet på medlemmarna.

För det är nämligen så att framtidens socialdemokrati skapar vi tillsammans. Istället för att knyta handen i byxfickan och bara klaga på hur det är gäller det att involvera sig mycket mer och komma med nya idéer, mål och visioner. Socialdemokratin är en folkrörelse och är mycket beroende av att medlemmarna är med och utformar det politiska huvuduppdraget, visionen och sakpolitiken. Den insikten har saknats ett bra tag men en förändring verkar ske.

Jag anser att medlemmarna måste få fler möjligheter att organisera sig på och tillsammans skapa nya vägar till att påverka och förändra. Medlemmarna borde av partistyrelsen ges ännu större inflytande. Ska socialdemokraterna uppfattas och ses som framtidspartiet kräver det att medlemmarna får en helt annan aktiv och inflytelserik position än vad som finns i dag. Fler medlemmar måste få möjlighet att vara med. Det är då saker och ting kommer att hända och förändringar ske.

Framtidens socialdemokrati skapar vi tillsammans. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar