fredag 22 januari 2016

Har EU en framtid?

Flyktingströmmarna har tillsammans med finanskrisen, eurokrisen och lågkonjunktur brutalt avslöjat EU som en organisation utan färdriktning och framtidsmål. Istället framträder ett EU utan handlingskraft men full av käbbel, tandlöshet och är helt visionslöst. Frågan infinner sig därmed: Har EU en framtid?

I grunden är EU en bra tanke. Genom samarbete ska länderna i Europa komma närmare varandra, skapa tillit, finna gemensamma lösningar till gagn för medborgarna, skapa tillväxt och ha fred mellan varandra. Tyvärr ser vi inte mycket av det längre. Istället är det käbbel, olika länder försöker sko sig så mycket som möjligt, passivitet, neddykning i detaljfrågor, identitetspolitik och ett EU-parlament som de flesta undrar vad som egentligen händer där.

Det saknas i dag en europeisk politiker och rörelsen som har en modern, framtidsinriktad och internationell inriktad politisk vision. Nyliberalismens grepp om politiken i EU är tydlig liksom framväxten och styrningen av de nationella rörelserna som ser fiende i varje buske men springer mer än gärna Rysslands ärenden. Många politiker i EU försöker vara stora europeiska politiker men de reducerar sig själva till politiker som inte ser bortom gårdagen. De är inte framtiden utan tillhör historien.

Socialdemokratin har möjligheten att i det vaccum som nu finns, och har funnits sedan 2008, i EU ta ledningen med hjälp av en uttalad vision och mål i kombination med ett stort reformprogram för vart EU ska gå och göra. Vi behöver få EU på rätt spår. EU är faktiskt en kraft som rätt använd kan hjälpa de enskilda länderna i helhet att sätta den enskilde människan i centrum och utveckla ett modernt, framtids- och internationellt inriktat Europa. Som det är nu händer det inte så mycket och det som händer handlar mer om detaljer, inte den stora visionen och mål som behöver sättas upp i kombination med ett rejält reformprogram.

Jag kommer i några blogginlägg pratar om EU och framtiden och presentera idéer till en vision, mål och reformprogram som skulle kunna sjösättas av en progressiv socialdemokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar