lördag 30 januari 2016

Klart människor skiter i vissa partier

Runt om i Sverige bor det människor som upplever att samhället har övergivet dem. Det löfte som de en gång fick av att om de gjorde rätt för sig skulle de ha arbete och om det försvann möjligheter till att skola om sig, kunna bo kvar i sin hemtrakt, bygga ett liv i trygghet och ha en välfärd som var bra har brutits. Istället är det långa tider av arbetslöshet som gäller, arbetstillfällen som försvinner, små möjligheter att skola om sig, avfolkning, ökad social oro, svårare att vara en del av samhället, framtiden verkar finnas någon annanstans, den egna kommunen tvingas skära ned på välfärden med mera som breder ut sig. För dem krävs en offensivt satsande sakpolitik.

Den som tror att det är isolerat till vissa delar av Sverige drar fel slutsats. Det finns runt omkring oss. Ifrån södra Skåne till norra Lappland. Överallt växer sig känslan allt starkare av att samhället har misslyckats att ge dem möjligheter i livet. Vårt samhälle upplevs vara för ett fåtal och de gynnas alltid. En form av hopplöshet breder ut sig som vissa partier hänsynslöst utnyttjar för egen vinningsskull utan att egentligen presenterar ett hållbart alternativ.

För oss socialdemokrater räcker det inte med att utmåla den samlade borgerligheten av fem partier som huvudmotståndaren och berätta om allt dåligt som de vill genomföra. Vi måste istället prata om vad som är den socialdemokratiska lösningen på det hela.

För socialdemokraterna handlar det om att hela Sverige ska leva. Det kvittar var i vårt land det gäller så ska hela landet leva. I Skåne innebär det exempelvis att socialdemokratin tänker det runda Skåne. Även om tillväxten är högre i västra delen av Skåne, och i landet i storstadsregionerna, måste satsningar ske i hela Skåne. Samma sak i hela Sverige. Det går inte att begränsa sig till att tänka på att det bara är vissa områden som ska stärkas, speciellt de områden man själv kommer ifrån. Genom att sprida investeringarna byggs vi ihop med varandra. Människor kan konkret se att samhället tar sitt fulla ansvar för att människor ska ha en möjlighet att kunna bo, leva och bygga sig sin framtid oavsett var i vårt land man befinner sig.

I dessa tider där i stort sätt allt fokus ligger på migrationsfrågorna upplever människor en än större risk för att bli bortglömda. Har ingen uppmärksammat dem innan så är risken än större att detta fortgår. Det är mycket riktigt att något har gått sönder i Sverige som gör att människor lämnas efter i den värld vi lever i. En värld som förändras i allt snabbare takt med teknikutveckling som suddar ut arbetstillfällen, ställer vårt tänkande och sätt att organisera oss själva och samhället på helt på ända.

Det går inte att komma med gårdagens lösningar för de fungerar inte längre. Vi har i dag i Sverige allt större regionala klyftor mellan regioner men också inom regioner som förstärks för var dag som går. En del av det sker på grund av att vissa vill gynna sina egna delar på andras bekostnad (de politiker som gör det borde partierna flytta på oavsett hur kända politikerna än är eftersom deras beteende ökar på klyftorna i samhället) men också på att utvecklingen förstärker sig själv hela tiden.

Så här får det inte längre fortsätta. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar