lördag 23 januari 2016

Opinionsläget är mycket kritiskt

Dagens SIFO-mätning hos SvD/GP är ingen rolig läsning för den som är socialdemokrat och tror på en progressiv socialdemokrati som en kraft som kan förändra samhället till något bättre. Partiet hamnar på 23,2 procent, moderaterna är största partiet med 25,6 procent. Aldrig någonsin i SIFO:s mätningar har S varit lägre. För regeringen krävs det nu krafttag och presentation av ett rejält reformprogram för att visa väljarna att den är det bästa för landet.

Det går alltid att spekulera i vad det är som orsakar att socialdemokraterna inte lyfter i opinionsmätningar. Oavsett vilket kokar allting ned till en sak, leverans till svenska folket. Nu är detta min personliga åsikt men jag tror att svenska folket känner att regeringen inte levererar svaren på de frågor som väljarna har och de problem och möjligheter som finns i samhället. För utmaningarna är många. Rätt hanterat kan det få väljarna att stödja socialdemokraterna.

Vi behöver nu presentera en rejäl reformagenda. Det skulle kunna vara följande saker

- Arbetstidsreform: Det är dags att socialdemokraterna formulerar ett svar på väljarnas fråga om hur de ska kunna hinna med arbete och familj. Alliansen presenterade RUT. Vi behöver presentera en arbetstidsreform som leder till att människor jobbar mindre och har mer tid till familjen och fritidsaktiviteter. Det skapar mervärden för människor men också för arbetsgivare då vi är mycket mer produktiva i dag än tidigare. Sjukskrivningar skulle gå ned och människor skulle kunna orka arbeta och arbeta högre upp i åldrarna.

- Bostadsreform: Det är ett massivt underskott på bostäder i Sverige. Människor står i flera år i långa bostadsköer utan hopp att inom det närmaste året kunna få en bostad. Detta hämmar den ekonomiska utvecklingen, människors möjligheter att bygga sina egna liv och minskar på kommuners skatteintäkter och därmed satsningar. Här behövs ett rejält omfattande reformpaket som sätter fart på byggandet. Människor vill ha en bostad, unga vill flytta hemifrån.

- Arbetsreform: Även om det är parterna på arbetsmarknaden som ska samarbeta och förhandla behöver staten säkra upp att arbetsmiljön blir mycket bättre. Tuffare krav på arbetsgivare, inklusive på bemanningsföretagen, om att det ska vara bra arbetsvillkor (och lika för både den fasta personal och inhyrda personal som kan finnas på samma arbetsplats), begränsa antalet visstidsanställningar som finns, få bort sms-anställningarna, satsningar på rejäla rehabinsatser och program. Se till att i Sverige gäller svenska lagar och regler på arbetsmarknaden. Det betyder att komma åt att utländsk arbetskraft som är utstationerade i Sverige har rätt lön och villkor. Här ska ingen lönedumpning ske. Rätten till heltid måste införas på bred front.

- Infrastruktursreform: Det behövs satsning på infrastruktur. Vägar, järnvägar och hamnar behöver förbättras, förnyas och uppdateras till 2000-talets standard och framtid. För mycket i dag håller inte rätt nivå, vilket väljarna ser och märker. Nytt behöver också byggas. Sveriges olika delar behöver byggas samman på nya sätt med nya sträckningar. Även om satsningen på snabbtåg är välkommet behövs mer i infrastruktur utanför de linjer som ska byggas. Snabb och säker infrastruktur är viktig för den ekonomiska utvecklingen. Staten ska också satsa på utbyggnad av infrastrukturen för bredband. Det är viktigt att staten faktiskt äger det bredbandsnät som finns i Sverige och byggs ut. Bygg ut elnät och laddningsstationer för elbilar. Elbilen är framtiden och för att det ska fungera behövs en elbilsinfrastruktur. Utgå ifrån att hela landets invånare ska kunna nå varandra i infrastruktursatsningen.

- Kolletivtrafiksreform: Kollektivtrafiken måste fungera. Den ska gå i tid, vara säker att åka med och vara framme i tid. Väljarna märker att så är det inte. Det behövs investeras i en kollektivtrafik som orkar att transportera människor runt om i landet. Kollektivtrafiken åker miljontals människor med varje dag. Det är det viktigaste transportsättet. Då måste den också fungera smärtfritt. Kollektivtrafiken måste också finnas på landsbygden så  att människor som kan och vill kan bo på landsbygden och pendla.

- Välfärdssatsning: Välfärden är eftersatt. Jag tror att i kommun efter kommun går det att se att personalen sliter som aldrig förr, antalet personer som är intresserad av att arbeta inom vissa delar av världen minskar, löner är dåliga liksom arbetsmiljö och arbetsvillkor. Sjukvården sliter liksom vården, omsorgen, barnomsorgen och skolan. Kommunerna och landstingen/regionerna behöver få mer tillskott av resurser som gör att det går att investera i och bygga upp en förbättrad välfärd som levererar fullt ut.

- Utbildningsreform: Jag har all respekt för att regeringen vill fortsätta med den förändring som alliansen gjorde inom skolan men göra vissa justeringar. Dock. Problemet med den skolreformen är att den inte möter framtidens utmaningar och möjligheter. Framtiden innebär ökad digitalisering, utslagning av jobb, skapar högre stress i arbetslivet för de som är kvar med mera. Skolan måste ge eleverna rätt grundförutsättningar, rätt verktyg och metoder för att kunna gå ut i arbetslivet och jobba. Ett nytt gymnasie behöver sjösättas. Här bör första året vara så brett som möjligt. Det går inte att be en person i 15-16-års åldern bestämma vad för yrke de ska välja redan då. I årskurs två och tre fördjupar eleverna sina kunskaper och inriktning i arbetslivet. Kanske behöver ett fjärde år införas. Detta för att eleverna ska rustas på bästa sätt för att möta digitaliseringen och internetåldern. Våra nya invånare behöver få en utbildning som gör att de kan klara sig på arbetsmarknaden.

- Energireform: Det går inte längre att vara fast i fossilbränslen och kärnkraft. Vi ser hur klimatet försämras och skapar problem för oss. En ny reform för att Sverige ska utvecklas till en grön energiproducent. Fram med energiframställning som bygger på hållbara och förnyelsebara källor. Se till så att hushåll själva kan producera el utan att bestraffas av energibolag. Hushåll som själva kan framställa el gör att vårt energisystem blir hållbart, mindre sårbart och tillgången till energi ökar.

Det här är ett axplock av olika reformer som skulle kunna ingå i en reformistisk storsatsning på en Sverigeplan som bygger ett modernt, framtids- och internationellt inriktat samhälle som är hållbart och får hela Sverige att leva. Det är dags. Dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar