fredag 1 januari 2016

Ska våra barn leva i 1950-talets Sverige?


Årets första postning tar sin ursprung i en längtan av det gamla men som är en förrädisk längtan.

Det finns många i vårt land som mer än gärna lyssnar på Sverigedemokraterna (Sd) och tar till sig den världsbild detta parti berättar om. Sd vill att Sverige ska vara mer som på 1950-talet när landet ansågs ha varit ett homogent samhälle, där vi förvaltade arvet från tidigare släkten, välståndet spred sig och vi tog hand om varandra. Det är en förskönande bild som är helt fel. Tiden rör på sig framåt och gör att vi aldrig någonsin kan bli ett land som förr igen. Skulle vi göra det kommer resten av världen att springa förbi oss och Sverige blir ett pittoreskt museiland i utkanten av Europa.

Sverigedemokraterna går bra i väljaropinionen. Många av dem vill stoppa eller kraftigt begränsa invandringen. Problem i samhället knyts ihop med invandringen. Utan denna skulle Sverige vara ett mycket bättre land där pengar kan användas för vanliga medborgares bästa. Den bilden sprider Sd och de som säger sig rösta/stödja partiet. 

Det är ett resonemang som faktiskt döljer att det inte handlar om invandringspolitik eller invandringen om hur vi har det i Sverige. Det handlar nämligen om den ideologi som styr ett land. Med andra ord om politik och vad det är för politik som förs.

Det Sverige som Sverigedemokraterna vill se skapas är ett land som är fast förankrat i industriella tidsåldern där jordbruket hade en viktig roll. Där vissa hade stor ekonomisk makt och de flesta slet hårt för att kunna få åtminstone en liten guldkant någon gång i sina liv. Det var ett land i utkanten av Europa som faktiskt starkt påverkades av kulturella influenser och idéer från omvärlden. Speciellt från USA. Vi blir ett av de länder som anglofieras mest i Europa. Industriproduktion är basen och ryggraden i vårt land.

I dag är det 2016. Vi är på ett sätt ett annat land i dag än för 60 år sedan. Varken vi eller världen befinner sig i den världsordning som var då. Sverige har gått in i en kunskapsbaserad, internationell värld där tekniskt kunnande, social kompetens och öppenhet är hårdvaluta. Internetåldern har precis börjat. Vi blir allt mer beroende av varandra runt om i världen. Miljön och klimatet visar klart och tydligt att vi aldrig kan isolera oss eller dra tillbaka vårt samhälle till en svunnen tid. 

Sverigedemokraterna står för en politisk inriktning som inte har någon nutids- eller framtidsförankring. Vår värld har sprungit iväg ifrån Sd och om vi ska vara ett land där välstånd finns, där vi har det bra och vi kan bygga våra liv går det inte att drömma och hoppas på en beskrivning av Sverige som aldrig har existerat. En tid går det att vara nostalgisk men det är framtiden som vi lever i, inte i historien. Vilken tid vill du att dina barn och barnbarn ska leva i?

Aftonbladet om åtta vallöften från Stefan Löfven. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar