onsdag 27 januari 2016

Socialdemokratiska svar gäller

Jag har detta år påbörjat ett halvårs studier på Wigforssakademin. I år ligger fokus på reformismen och framtiden. Vi diskuterar framtidens frågor med utgångspunkt i nuet och vad som kan komma. Det är spännande att få ge sig hän och diskutera med kurskamrater i hur framtiden kan komma att se ut och hur vi ska kunna inte bara dra nytta av den utan också styra dess utveckling. En viktig sak är just detta hur vårt svar är på de utmaningar och möjligheter som kommer. Samma sak gäller i dag.

Väljarna överger socialdemokraterna. I dag är S ett parti som pendlar någonstans kring 23-25 procent. Lägg till Vänsterpartiet med 6-8 procent går det att säga at vänsteralternativet i vårt land ligger mellan 29-33 procent. Inte mer. Väljarna är tydliga då de säger att de inte vet vad det är för politik som socialdemokraterna för och har för vision för samhället. För att det ska åstadkommas handlar det om att vi måste ge tydliga socialdemokratiska svar på människors, och samhällets, problem, utmaningar och möjligheter.

Ett sådant exempel är människors vilja att få mer tid till sig själva, slippa stressa, hinna med sitt liv, hinna med familjen med mera. Alliansens svar blev RUT. Socialdemokraternas svar blev att vara emot RUT för att sedan acceptera RUT. I detta har vi dock inte presenterat en socialdemokratisk lösning på människors längtan att få mer tid över. Hur skulle ett sådant svar se ut?

En socialdemokratisk lösning är att presentera en plan för minskad arbetstid. 

Vi har blivit allt bättre på att producera varor och tjänster. Det görs snabbare och av allt färre. I år beräknas närmare 183 miljarder kronor delas ut till aktieägarna (källa Dagens Industri, 20160127). Vi är rikare än någonsin i Sverige. Med andra ord finns det ekonomiska utrymmet att genomföra en arbetstidsförkortning.

Det är inte första gången det sker. Det har hänt tidigare när vi gått ifrån att arbeta 10-timmars dagar med halv arbetsdag lördagar till 40-timmars vecka. Arbetstidsförkortning har varit ett svar på tidigare generationers rop på hjälp då de blev slitna i jobbet, hann inte med sina familjer med mera. I dag stressas vi sönder, sjukskrivningarna ökar igen, hinner inte med familj och fritid. Människor upplever att de inte hinner med sina liv. 

Vårt förslag ska vara kortare arbetstid. Det för att människor ska kunna få makten över sina liv igen, hinna med livet och kunna ta det lugnt. Samhället och individen vinner på detta i form av minskade sjukskrivningar, föräldrar som är mer hemma med sina barn, hinner med fritidsaktiviteter i lugn och ro, hinner konsumera fler tjänster med mera.

Det här är ett socialdemokratiskt förslag som ställs mot ett alliansförslag. Så här måste vi tänka hela tiden. Trianguleringens tid är slut. Det är dags för förändring.

Mike Enocksson skriver om vad socialdemokratin behöver göra. Stig-Björn Ljunggren på hugget. Aftonbladet skriver om S.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar