torsdag 7 januari 2016

Vad vill väljarna i Stockholm?

Jag har under flera år hört från riksdagspartier deras syn på vad stockholmare vill eftersom det anses att det dessa tycker och tänker styr hur politiken utformas. Speciellt från politiker som tillhör Stockholms län resp stad. De gör sig till uttolkare men att reducera stockholmare till en homogen grupp vars största intresse är att betala så låg skatt som möjligt, helst slippa fastighetsskatten (heter fastighetsavgift men är samma sak), älska rot/rut och privatiseringar samt gärna luckrar upp arbetsrätten och tycker låga ingångslöner är bra är att tolka dem helt fel.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört stockholmspolitiker i riksdagspartierna vara tvärsäkra på vad det väljarna i Stockholm vill. Det har blivit en form av sanning som sedan spridit sig och politiken har utformats utifrån detta. Frågan är vad egentligen väljarna i Stockholm vill.

När jag pratar med boende i och runt Stockholm är det en intressant bild som uppträder. Stockholmare oroar sig för samma saker som vi andra runt om i Sverige. Det handlar om att förskolan och skolan är tillräckligt bra och ger deras barn rätt förutsättningar och kunskaper, att sjukvården och äldreomsorgen fungerar, att kollektivtrafiken fungerar, finns bostäder som är bra men också att det finns bostäder, miljön och klimatet, att det finns trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, att om man blir arbetslös att den perioden är så kort som möjligt, att barnen har trygg miljö att leva i med mera. Med andra ord vad alla andra också oroar sig över men också vill sa vara bra och hålla hög nivå.

Slutsatsen är att sluta tillskriva människor vissa saker bara för att man själv och sina närmsta vänner tror på en viss sak. Det gäller att inte bara umgås med de sina utan också med alla andra, ställa frågor och vara nyfiken. Då går det att faktiskt få reda på sanningen. En sanning som gör att en mer korrekt politik kan skapas och utvecklas. Det är därmed dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar