söndag 31 januari 2016

Väljarna känner sig svikna

Europa och Sverige befinner sig i en situation som kontinenten inte har upplevt på länge. Framväxten av kraftfulla högerextrema partier i kombination med en nyliberal agenda som styrt Europa sedan 1970-talet har skapat ett samhällsklimat som blir allt kallare, klyftorna ökar, massarbetslöshet har bitit sig fast och människor känner en allt större oro och rädsla. I denna samhällsförändring måste nu socialdemokratin sätta ned foten och bygga ett nytt samhälle. Det handlar om en ny ekonomisk agenda, sociala förändringar och ett nytt samhällskontrakt. Dags för politiken att återkomma.

Sverigedemokraterna och de andra högerextrema partierna i Europa har inte bara uppstått si sådär och fått ett allt större stöd för att människor över en natt fick för sig att det var dags att prova något nytt. Istället har de vuxit fram i en kontext. Sedan 1970-talet har det gått att se i land efter land i Europa hur regioner som haft hög sysselsättningsnivå, en välmående befolkning, bra utbildning och människor som trivts med livet fått vika ned sig under globaliseringens och nyliberalismens utbredning där jobb försvunnit, lönerna sjunkit, sysselsättning blivit allt lägre, svårare och svårare att försörja sig, fattigdomen blir en del av vardagen, välfärden allt sämre, hopplösheten och rädslan griper tag och styr ens liv.

Dessa människor har då först vänt sig till de partier som ansetts stå för en annan politik. Då först och främst partier på vänster sida i politiken som hoppet har ställts till. När dessa inte har kunnat leverera har högerpartier som lovat sänkta skatter och mer jobb. När det inte har visat sig vara rätt står väljarna och undrar vem som egentligen lyssnar på dem, som ser dem och som har en politik för dem. Väljarna känner sig med andra ord övergivna.

Det är en ekonomisk, social och politisk reträtt som har skett i land efter land i Europa, inklusive Sverige. I det läget har de högerextrema partierna seglat fram som en ny kraft. De lovar att landet åter ska bli som det en gång var. Detta land beskrivs i ljusa färger och en tid då människor fick det allt bättre. Det var gott om jobb och människor ingick i en gemenskap och trygghet. De presenterar också en tydlig politisk ideologi med den starka staten i centrum i kombination med att det mångkulturella samhället med dess invandring har skapat alla problemen. Om man stoppar/begränsar detta så blir landet bättre. Det dessa högerextrema partier inte säger något om är att de inte vill ändra den ekonomiska ideologi som har skapat problemen, nyliberalismen. Detta efter som nyliberalismen gynnar dem själva ur förmögenhetssynpunkt.

Nu går det inte bara att klaga på de högerextrema partierna och den ideologi de står för och politik de för. Inte heller kopiera den och föra samma retorik. Det löser inget. Här måste också presenteras ett tydligt alternativ som i all sin tydlighet visar sig vara den eld som lyser upp landskapet och pekar i vilken riktning som landet ska gå. Alldeles för länge har nyliberalismen och nu nationalismen fått bre ut sig och stå mer eller mindre oemotsagda i den allmänna debatten och i politiken.

Reträtten måste nu ändras. Det behövs en ny ekonomisk politik, sociala förändringar med jämlikheten i centrum, upprättandet av ett nytt samhällskontrakt och politiken som ett kraftfullt verktyg för att göra det bättre för vanliga människor. Här har socialdemokratin sin möjlighet. Nu finns ett gyllene tillfälle att rulla tillbaka högerkrafterna och visa att det finns en annan kraft som inte bara lovar något utan kan också leverera. Den svenska regeringen behöver fokusera på detta. Jag håller med de som för fram att det är bättre att fokusera på ett par stora reformer istället för att dutta ut statsbudgeten på småposter, oavsett hur viktiga de än anses vara. Väljarna vill se tydliga resultat. Om ett område får 500 milj kr i förstärkning eller 4 miljarder kronor är stor skillnad.

Tiden är mogen. Det är dags för förändring med en ny ekonomisk politik, sociala förändringar med jämlikheten i centrum, nytt samhällskontrakt och politiken som ett kraftfullt verktyg för förändring.

Katrine Marcal om att kan någon göra en förändring är det socialdemokraterna. Ledarsidorna i en analys över fredagens händelser i Stockholm. Mike Enocksson om vad S måste göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar