lördag 20 februari 2016

35 000 väljare förlorar S varje år

Varje år tappar socialdemokraterna 35 000 väljare. Det är väljare som är 65 år och äldre, den åldersgrupp där socialdemokratin har sitt största stöd med 37 procent eller mer, som går bort. I åldersgrupperna 18 år upp till 35 år ligger S på mellan 20-23 procent. Det tillkommer inte fler väljare än de som försvinner. För ett parti som vill vara med och leda Sverige i framtiden måste vinna de unga. Annars är det kört.

De unga upplever att vårt samhällssystem är riggat på ett sådant sätt att de får inte chansen. En chans som handlar om att få en bra utbildning, ett arbete det går att leva och bygga sin framtid på, kunna flytta hemifrån och bilda familj, att få vara med och forma samhället. En framtid som de är oroliga för då den kännetecknas av stor global konkurrens, arbetslöshet, teknisk utveckling som tar bort arbetstillfällen, klimat- och miljöproblem, sämre förutsättningar än vad deras föräldrar hade i form av arbete och boende. Pensionen ska vi inte tala om.

Vi vann valet 2014 därför att väljarna ville ha något annat som kan ställa saker och ting tillrätt och förbättrar. De såg att alliansens politik inte klarade av att lösa problemen. Socialdemokraterna fick möjligheten men om vi inte klarar av det, eller tydligt visar att vi har börjat att ta itu med det, kommer väljarna och framför allt de unga att söka sig till andra partier. De unga överger redan socialdemokraterna.

Socialdemokraterna behöver jobba mycket med att få med de unga igen. Det räcker inte med en så kallad 90-dagarsgaranti (som inte är det). Det behövs mer. Systemet måste bygga om från att gynna makteliten till att gynna vanliga människor. Här finns två mycket viktiga grupper:

- Löntagargruppen: Gruppen upplever en allt hårdare arbetsmarknad, tuffare arbetsklimat, stress, psykiska problem, känner att de är utlämnade till marknaden och krafter som inte sätter dem i centrum, osäkra anställningsformer, får inte lov att bygga sina liv med mera. De är starkt pressade. Nu pressar alliansen löntagarna med förslag om sänkta löner.

- Småföretagargruppen: Många av dem är våra väljare som ser eget företag antingen som en möjlighet i livet att få lov att vara sin egen eller har tvingats in i det då de är i en bransch där större företag tvingar anställda att bli företagare. De jobbar långa dagar med många arbetstimmar där lönen är låg, sociala skyddsnätet har stora revor som de trillar igenom vid sjukdom eller arbetslöshet, regelverk som är skapta för storbolagen men passar inte i alla delar till småföretagarna, brist på att hitta kvalificerad personal med mera.

Det kommer att bli allt fler småföretagare allt eftersom tiden går. Unga ser redan i dag detta som en viktig väg i deras liv. Den tekniska utvecklingen gör att det behövs allt färre anställda. Då är småföretagsamhet en väg i att det skapas nya möjligheter. Dels i att fler kan bli småföretagare, dels i att småföretagare anställer människor.

Ta itu med de problem som båda dessa grupper upplever och är mitt uppe i så har vi ökat vårt väljarstöd markant. De unga hade sett tydligt att vi är ett parti för dem som tar deras problem på allvar.

Sedan handlar det också om att inte blanda inte ihop budskapen och peppra artiklar, tal med mera med hur mycket förslag som helst. Jag förstår att man i sin iver vill visa på att vi inom arbetarrörelsen har massa förslag men allt drunknar i mängden som presenteras. Det blir otydligt. Speciellt när det inte knyts till tydlig problemformulering. Fokusera på ett par saker åt gången så att budskapet går in, människor känner igen och tar det till sig.

Intressant analys av socialdemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar