söndag 14 februari 2016

Är S körd bland väljare under 45 år?

I dagens SIFO-mätning går socialdemokraterna fram med två procentenheter, från 23,2 procent till 25,2 procent. En del inom partiet vill nog pusta ut för det kan vara så att väljarna nu börjar strömma tillbaka till socialdemokraterna. Uppgången kan fortsätta. Det läge som råder nu inbjuder dock inte till detta. Problemen kvarstår. Ett sådant problem, som är mycket viktigt, är att socialdemokraterna inte attraherar väljare under 45 år. Här är det dags för förändring.

SIFO-mätningen är inte den enda mätningen som visar att framtidspartiet socialdemokraterna har svårt att locka yngre väljare. Redan Valu-2014 visar tydligt på detta. I denna mätning får socialdemokraterna i åldersgrupp 18-20 år 20 procent, 22-30 år 23 procent och 31-64 procent 28 procent. I åldern över 65 år är nivån 37 procent.

SCB:s senaste mätning visar på likartade väljarbeteende. 18-24 år är det 19,5 procent, 25-34 år 21,8 procent, 35-44 år 23,5 procent, 45-54 år 28,6 procent. Störst stöd är det 65 år och äldre. Här ligger det på över 41 procent.

Det är med andra ord ett stort problem för socialdemokraterna att man inte når fram till de yngre väljarna. Vi socialdemokrater har stirrat alldeles för mycket på att om bara våra politiska företrädare har rätt ålder, det vill säga unga under 36 år, så kommer yngre väljare att strömma till partiet. Det är bra att det finns ungdomsförbund men det är faktiskt moderpartiet som ska vara ute och träffa väljarna, även de yngre. Bernie Sanders på 74 år, fyller 75 år i år, och Barack Obama i USA, och S förr i Sverige visar klart och tydligt att det inte är åldern på politikerna som är avgörande för väljarna. Istället handlar det om ett klart och tydligt budskap som lockar. Budskapet!

Inom socialdemokraterna måste vi diskutera igenom noga varför partiet inte lockar yngre väljare. Här måste man våga ifrågasätta exempelvis rådande interna system, sätta att jobba gentemot de unga och politiken. Görs inte det kommer socialdemokratin att vara ett parti som alla andra. Ett parti som cirkulerar kring 15-25 procent i valresultaten. Den som vinner de ungas stöd och röst har lagt grunden för framtiden.

Vi måste inse att det behövs ett tydligt socialdemokratiskt budskap om vad det är för vision vi har med Sverige och hur vi ska förverkliga den. Ett budskap som bottnar i en gedigen samhällsanalys av dagens och morgondagens samhälle och hur vi vill att det ska vara. I kombination med konkreta politiska förslag som har sin grund i analysen och visionen kan partiet börja jobba med att locka allt fler väljare.

Arbetet och diskussionen med hur vi ska locka de yngre väljarna börjar här och nu. Inte nästa år, inte efter partikongressen, inte i valet 2018. Det är här och nu. Det är dags för förändring. För vi är definitivt ett parti som kan locka väljare under 45 år till att rösta på socialdemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar