söndag 7 februari 2016

Löftet som försvann?

Ett löfte om att göra det bättre för vanliga människor. Det var det som socialdemokratin en gång i tiden lovade medborgarna i Sverige. Genom reformer som steg för steg skulle göra det allt bättre för människor skulle det gamla förtryckande samhället förändras. Den vanlige människan som slet hårt i sitt arbete, som var orolig för sin familj och sina barns framtid, som oroade sig över sina föräldrars situation och som hade fattigdomen runt stugknuten skulle få en bättre framtid. Det var ett viktigt löfte som också sträckte sig till medelklassen, en medelklass som kunde falla igenom och hamna i fattigdom. Ett löfte som vi fortfarande lämnar till väljarna men måste driva den än hårdare.

Under några årtionden nu har det gått att se hur den enskilde allt mer lämnas åt sitt eget öde. Nyliberalismen lovade guld och gröna skogar men glömde snyggt att berätta att i centrum för den förändring som skedde står marknaden och makteliten. Genom att göra det bättre för makteliten och låta marknaden styra skulle medelklassen och arbetarklassen få det lite bättre. Det lovades inga reformer för dem annat än att göra marknaden fri inom bland annat välfärden för att på det sättet skapa en frihet för människor. Ingen frihet som ledde till att människor fick det bättre i det långa loppet.

I dag känner människor i Sverige, Europa och runt om i världen att systemet är riggat till att gynna makteliten. Själva systemet är riggat, ekonomin är riggad, välfärden är riggad och de politiska partierna bara belönar sina egna, som har gått från ungdomsförbunden och sedan hjälper de sina framåt hela tiden. Inga nya kan ta sig in utan kontakter bland de etablerade. Partierna anses gynna makteliten på vanliga människors bekostnad.

När människor upplever att systemet är riggat, där de får det sämre, och de etablerade partierna inte svarar upp mot denna upplevelse och vill förändra den blir andra partier intressanta. Det är inte för inte som nationalistiska och högerextrema samt nya vänsterpartier och vänsterrörelser fångar väljarnas intresse. De är nya och oprövade. De borde därmed inte tillhöra makteliten eller vara en del av det riggade systemet anses det. Kanske kan de slå sönder detta resoneras det om. Problemet med det är exempelvis att de nationalistiska och högerextrema partierna skyller sakernas tillstånd på invandringen, inte på de som har riggat systemet. Vilket visar att dessa högerpartier vill mer än gärna bevara systemet för egen vinnings skull.

Socialdemokratin lovade att vanliga människor skulle få det bättre, få lov att äga sina egna liv och samhälle samt att via demokratin skulle människor äntligen få makten att styra landet. Genom sociala och ekonomiska reformer skulle människor frigöras från fattigdomens och förtryckets bojor och kunna bygga ett tryggt liv där varje generation skulle få det allt bättre. Den vanliga människan var och är i centrum.

Det är viktigt att vi är tydliga med detta och tydliga med att vår politik gör det bättre för människor. För dagens system och samhälle låser in den vanlige människan och begränsar hennes frihet. Vårt löfte ska vara att vanliga människor ska få det bättre igen. Det är dags för de vanliga människorna att vara i centrum. Det är dags för förändring.

Vem gynnar egentligen denna politik? Läs om socialdemokraternas politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar