fredag 26 februari 2016

Lönesänkarna

1970-talet infördes en ny ekonomisk politik där löntagarna fick se att de fick en allt mindre del av produktionstillväxten, förhållande till innan. De nya vinnarna blev kapitalägare i form av höga chefer och aktieägare. Allt mer pengar hamnade i deras fickor. Makteliten stärkte sin makt och rikedom allt mer. I år beräknas 187 miljarder kronor delas ut till aktieägarna av börsbolagen sammanlagt. Hur många jobb ger detta?

Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har en arbetskraft som tillhör eliten i världen i att producera varor och tjänster av högkvalitet som det går att tjäna pengar på. Näringslivet gör mångmiljardvinster på löntagarnas arbete. Vinsten på produktionen är nu högre än den varit tidigare. Börs-vd:ar och andra chefer tjänar mycket pengar på det medan löntagarna inte får samma utväxling. Inte på närmare 100 år har landets löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. Det är helt andra som skördar frukterna.

Om detta är alliansens politiker knäpptysta. Istället ger de sig på löntagarna, speciellt ungdomar och invandrare. De ska ta anställning med låga löner. Precis som att det är lönerna det är fel på när det handlar om anställning. Det finns andra principer som gör att människor inte anställs. En av dem är att löntagare inte tjänar så mycket som de skulle göra. Förändringen av den ekonomiska politiken på 1980-talet och som har spätts på med nyliberalismen ledde till en långsiktig lönesänkning för löntagare i förhållande till vad de annars skulle ha tjänat om kursen hade legat fast sedan tidigare.

Inom näringslivet har vinsten per anställd ökat hela tiden men denna vinst är det helt andra som lägger beslag på. Vinsten försvinner iväg och dras bort från produktionen. Det är inte bara vinsten som försvinner. Innan dess har vd och höga chefer lagt beslag på x-antal miljoner kronor i löner och bonus som kan motsvara 100-tals miljoner kronor för ett enskilt företag. Varför vill inte alliansen prata om det? Om denna maktelit väljer att halvera sina löner och avstå från bonus/optioner med mera till förmån för att människor ska bli anställda hade tusentals människor fått jobb.

I år har Dagens Industri beräknat att närmare 187 miljarder kronor kommer att delas ut i aktieutdelningar. Det är pengar som dels tas bort ifrån de anställda i form av löneökningar, dels i att fler blir inte anställda. Hur många anställda motsvarar 187 miljarder kronor? Om vi räknar med en lönekostnad på 450 000 kr för en anställd (ingår allt) så får vi att närmare 415 555 personer hade kunnat få en anställning.

Läs det igen. För årets aktieutdelning till aktieägarna hade 415 555 personer kunnat anställas istället.

Det är därmed anmärkningsvärt att alliansens företrädare inte pratar om detta. Här försvinner pengar som hade kunnat gå till att anställa fler. Arbetslösheten skulle vara helt utraderad. Den ligger i dag på 388 200 personer.

Det som nu Svenskt Näringsliv i samarbete med sina kamrater i alliansen är ett spel för galleriet. Varför ska löntagare få ha lägre ingångslöner, och därmed en press på alla löntagares löner nedåt, när det faktiskt finns pengar som kan höja lönerna. Höjda löner gör att människor konsumerar mer. Konsumeras det mer kan näringslivet sälja mer varor och tjänster. Det gör att näringslivet tjänar mer pengar. I sin tur gör det att löntagarna kan få högre löner och så vidare.

Det är dags för den samlade reformistiska arbetarrörelsen att skapa en ny ekonomisk politik som utgår ifrån att löntagarna får det bättre. Där lönernas andel av produktiviteten ökar. För om inte inkomsterna ökar kommer en liten inhemsk marknad som finns i Sverige att slå undan benen på småföretagare och mellanstora företag. Samtidigt gör det att ojämlikheten fortsätter att bli allt större och vårt samhälle slits allt mer i sär. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar