måndag 15 februari 2016

När systemet upplevs riggat - Antipluggkulturen

Det är klart att människor upplever att de har blivit svikna av samhället och att systemet är riggat. Den svenska skolkrisen är inte begränsad till storstädernas förorter, som debatten verkar fokusera mest på. Aftonbladet poängterar korrekt att skolkrisen finns på andra ställen också i Sverige, bland annat ute i bruksorterna. Här finns några av de kommuner som har lägst genomsnittligt meritvärde i skolan. Det drabbar eleverna dubbelt när de sedan kommer ut på arbetsmarknaden i form av sämre konkurrensförmåga och avsaknad av arbetsmöjligheter. För den verklighet som finns i dag och i morgon skiljer sig markant från den som var i går.

Aftonbladet lyfter fram att studier som har gjorts rörande varför skolresultaten är sämre bottnar i en utbredd antipluggkultur och en föreställning om att man kan gå direkt ifrån grundskolan ut i arbete. För så har tidigare generationer gjort. Detta har jag själv stött på i ett antal sammanhang. När man har diskuterat med unga vuxna varför de hoppade av skolan efter grundskolan, hur de ser på studier, varför de hoppade av gymnasiet framträder en bild av att de ville jobba istället. På frågan varför de ville jobba berättas det ofta om hur föräldrar och andra vuxna har haft en inställning att plugga är inte så viktigt. När dessa vuxna var unga fick de jobb direkt och det har bara varit bra för dem. Det har förmedlats till de unga och gjort att de har fått en sämre start på arbetsmarknaden.

Problemet är att dagens och morgondagens arbetsmarknad fortsätter att ställa allt högre krav på arbetskraften där det blir allt viktigare med studier. Det går inte längre att med bara grundskola eller avhopp från gymnasiet tro att det går att få vilket jobb som helst om man saknar arbetslivserfarenheter och kunskaper därifrån. 

Arbetslösheten bland de som har bara gått i grundskola ligger på 20,2 procent. För de som har gymnasieexamen ligger arbetslösheten på 6,9 procent och för eftergymnasial utbildning på 4,7 procent. Det visar med all tydlighet att ju mer man studerar och gör klart sina studier desto lägre blir arbetslösheten. Den bild som många i vuxen ålder har av att det är enkelt att få tag i ett arbete för unga stämmer inte, även om ungdomsarbetslösheten nu sjunker. Dock för de med lägst utbildningsnivå är arbetslösheten fortfarande hög.

Det är dock en sak att konstatera att det är så här och framföra kritik. En annan sak är att komma med konkreta förslag på hur det ska förändras. En framtidsinriktad socialdemokrati har här en mycket viktig uppgift i att berätta hur det ska gå till för att det ska till en förändring som blir varaktig. Dessa barn, men även unga vuxna, får en sämre start i vuxenlivet där arbetslösheten blir en varaktig situation. Det är inte så konstigt att de och deras föräldrar, vänner med flera anser att varken socialdemokraterna eller något av de andra etablerade riksdagspartierna har några lösningar för det händer ingenting. Då kan andra partier bli lockande bara för att man vill protestera och få till en förändring. Eller så deltar man inte i val.

Vi måste satsa ännu mer på skolan i form av att bryta antipluggkulturen, visa på att högre utbildning lönar sig och motivera eleverna, se till så att det finns resurser att satsa på de lågpresterande eleverna men också på de elever som satsar på skolan, få med föräldrarna i skolans arbete, ge kommunerna utrymme för att kunna satsa mer på skolan, få fram kreativa och stimulerande skolmiljöer, kompetenssatsningar till lärarna som de själva kan styra över och knyt ihop skolan med arbetslivet. Om elever får träffa arbetsgivare som förklarar för dem att om de ska ha ett arbete så ska de satsa på sina studier blir det en sporre för eleverna att investera i skolan. 

Dock är det viktigt att både arbetslivet och samhället sedan fångar upp eleverna när de har satsat. För om inte det görs förstärks känslan och upplevelsen av att de har blivit svikna. Så får det inte vara längre. Det behövs också en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik för att skapa nya förutsättningar för att få ett arbete. Det är därmed dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar