lördag 6 februari 2016

Välkommen socialdemokratin!

Nej. Det handlar varken om flyktingkris eller att väljarna inte vet tillräckligt om socialdemokraternas och regeringens politik som gör att regeringspartierna får lågt stöd hos väljarna. Det handlar inte om något som sker här och nu utan det handlar om att socialdemokraterna under en längre tid i Sverige och EU fått backa och få allt mindre stöd av väljarna. Om det inses går det också att säga: Välkommen socialdemokratin!

Jag vet om att det alltid är lockande att söka nedgången i opinionssiffrorna i saker som sker här och nu. Självklart är det bekvämt att föra fram det i en kombination med att väljarna inte vet tillräckligt om regeringens politik. Det resonemanget missar något mycket viktigt som går att visa med följande valsiffror, som de som anser att valresultaten är de enda siffrorna som räknas borde studera mycket noga. Enligt val.se

2002 fick socialdemokraterna stöd på 39,8 procent av väljarna.
2006 var det 34,99 procent som stödde S.
2010 var det 30,66 procent (innan i början av valrörelsen låg S närmare 26-27 procent. Det var när sjukförsäkringsfrågan kom upp på dagordningen med hjälp av Netroots som valresultatet blev över 30 procent.
2014 var det 31,01 procent som stödde S.

Det här är tydlig fakta och som tydligt visar att nedgången för socialdemokraterna har skett under närmare 12 år. Senast partiet var över 40 procent i ett val var 1994. På över 20 år har partiet i ett val inte varit i närheten av resultatet 1994 och inte på 12 år varit närheten av valresultatet 2002. På lokal nivå är det tvärtom. Det finns många kommuner runt om i landet där socialdemokraterna ligger runt eller över 40 procent. Inte bara i traditionellt starka s-fästen utan också i kommuner som är borgerliga men där stödet för S är stort.

Detta är inte isolerat till Sverige utan går att se mycket tydligt i EU:s medlemsländer. I början av 2000-talet styrdes nästan alla länder i EU av socialdemokraterna men sedan skedde en förändring. 2011 var det bara två länder som socialdemokraterna styrde. 2014 hade det förändrats till att de medverkade i ledningen för 18 av 20 EU-länder. Danmark fick i fjol en högerregeringen med Portugal leds av socialdemokraterna. Spanien kan komma att ledas av detta parti. Sverige fick en rödgrön regering. Socialdemokraterna styr inte själva utan sitter ofta i koalition med ett annat eller flera andra partier. Stödet för partiet är lägre i dag än i början av 2000-talet.

Trots att socialdemokraterna har suttit vid makten i en rad EU-länder har man ändå inte kunnat komma fram till en gemensam strategi för att få EU på fötterna och bryta sig loss ifrån nyliberalismens förlamade grepp. Det går inte att dutta här och där med enskilda förslag. Vill socialdemokratin i Europa bli en samlande kraft för medborgarna krävs det ett samlat grepp med en tydlig vision vart man vill. För väljarna är socialdemokratin inte tillräckligt attraktiv. En del uppfattar det som att det inte finns större skillnad mellan socialdemokratin och högerpartierna.

Dagens opinionssiffror i Sverige är ytterligare ett steg i den nedgång som socialdemokraterna har haft sedan 2002. Det går inte att vända med en quickfix. Däremot går det att vända genom hårt gemensamt arbete, tydlig vision och konkret politik för den. Alla förslag som läggs kommuniceras ut tydligt och knyts samman med visionen. En vision som man intensivt samtalar tillsammans med väljarna om. För om inte väljarna ställer sig bakom den kvittar det hur tydlig man är, hur mycket förslag än förklaras och hur bra förslag som än tas i riksdagen.

Det är därmed dags för förändring. Det är dags att säga Välkommen socialdemokratin! i debatten.

Åsa Linderborg har en pessimistisk syn på socialdemokratin medan Ylva Hasselberg ser positivt på socialdemokratins huvudberättelse. Ta del av offensiva satsningar som socialdemokraterna nu genomför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar