söndag 6 mars 2016

Det som sker gynnar socialdemokraterna och väljarna

En av alliansens viktigaste strategier för att vinna valen 2006 och 2010 var att neutralisera socialdemokratin genom att använda en retorik som skulle låta som S och inte skrämma väljarna. Det lyckades. Den ideologiska kampen försvann och istället kom det att handla om procentsatser på skatten och vad det innebar för den enskilde i plånboken. Ideologin fick läggas åt sidan. Väljarna belönade detta till alliansens fördel medan socialdemokratin fick det allt tuffare. Alliansens nuvarande sväng är en skänk från ovan vilket gör att politiken spetsas till och skiljelinjerna mellan partierna blir allt tydligare. Den ideologiska kampen är tillbaka.

Det har nog under flera år funnits ett intresse från de olika partierna i alliansen att våga vara borgerliga partier med en tydlig ideologisk linje. Inte en allians som ideologiskt suddade ut sig och la sig sidan om socialdemokraterna. Detta intresse har nu tagit över moderaterna, kristdemokraterna och Centerpartiet. Folkpartiet har hela tiden spetsat till sin politik och får nu sällskap av de andra borgerliga partierna. I sin iver att ge alliansens politik en tydlig hemvist på höger-vänsterskalan har partierna gjort ett strategiskt misstag genom att gå för långt i sina förslag. Nu har den ideologiska kampen återuppstått men det gäller att den S-ledda regeringen tar tag i den ordentligt.

Kampen om den svenska samhällsmodellen är jättebra utgångspunkt i detta och Stefan Löfven ska ha eloge för det. Dock krävs det följs upp av tydliga politiska förslag som visar på skillnaden mellan den S-ledda regeringen och alliansens förslag ur ideologisk synvinkel, de enskilda borgerliga partiernas förslag. De borgerliga partierna attackerar exempelvis nu den svenska modellen genom att införa låga löner som ska knytas till vilken etnicitet du har samt ålder. Det slår undan benen på vanliga människor och deras hårda slit att bygga sig en framtid. Helt oacceptabelt.

Det finns mycket att arbeta med för att rusta Sverige bättre för framtiden. Även om ekonomin går som bara den nu (4,5 procents tillväxt), arbetslösheten sjunker, allt fler får arbete, nya företag startas, människor får det bättre med mera finns det utmaningar som det måste tas tag i. Det handlar om

- Barnfattigdomen
- Den ökande ojämlikheten som ökar på klyftorna i samhället
- Brister i kollektivtrafiken speciellt med inriktning mot järnvägen
- Brister i att hela landet ska leva
- Den stora bostadsbristen
- Maktelitens inflytande och makt
- Upplevelsen av en riggad ekonomi
- De stora behoven i välfärden
- Klimathotet och miljöproblem
- En arbetsmarknad som sliter ut människor
- Ny ekonomisk politik
- Integration

Det här är viktiga områden som en progressiv S-ledd regering kan skapa en helt ny dynamik i det politiska samtalet och de politiska förslag som behövs. Alliansens steg mot att debatten ska utgå ifrån ideologiska rötter gör att det hela har ändrats. Väljarna är väl värda att få veta vad det är för samhälle vi ska ha och hur vi ska nå dit. Nu börjar det. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar