lördag 5 mars 2016

S tredje största parti i Skåne och Blekinge

Enligt Novus senaste mätning av hur väljarsympatisörerna finns geografiskt visar det sig att i Skåne och Blekinge är socialdemokraterna tredje största parti på rikdagsparti. Det största är moderaterna följt av Sverigedemokraterna. Även om det är en opinionsmätning, och inte valresultat, manar den ändå till eftertanke och nya sätt att tänka för att få socialdemokraterna att bli populäraste partiet här.

I Skåne och Blekinge visar det sig att på riksnivå är socialdemokraterna det tredje populäraste partiet. Slagits av moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag vet om att en del vill hävda att detta är en opinionsmätning och inget att fästa uppmärksamhet på. Rätt på sitt sätt men tittar vi på valresultaten för exempelvis Skåne över tid ser vi att socialdemokraterna backar steg för steg medan moderaterna och Sverigedemokraterna ökar. I valet 2014 skedde en förändring där S stärkte sin position, vilket var glädjande, medan moderaterna backade. Dock har Skåne förvandlats till ett allt borgerligt starkare landskap. Det går att se över tid och förstärks av SCB:s mätningar.

Novus visar på att detta fortsätter. De fem borgerliga partierna har ett starkt grepp om invånarna i Skåne på riksnivå. Här krävs krafttag att ha ett arbete som vänder denna trend. På kommunnivå finns många kommuner i Skåne med socialdemokraterna i ledningen. Kommuner där invånarna stödjer S på kommunal nivå men inte på riksnivå. Det gäller att lära av dessa kommuner för att kunna se hur utvecklingen ska vända.

För vi måste komma ihåg att dagens Skåne ser annorlunda ut jämfört med för fyra år sedan eller längre tillbaka. Därmed behövs andra sätt att arbeta på, nå ut på, få med människor på med mera. En av de bästa sätten att få det är att ge arbetarekommunerna både mer inflytandet och möjligheter att forma politiken på högre nivå, att få ut denna och vara de motorer som behövs för att vända trenden. Mer makt åt arbetarekommunerna. Ett rundare Skåne utifrån representationstanke i partistyrelsen borde var en utgångspunkt. Borgerligheten är stark i Skåne och blir allt starkare. Något vi måste förhålla oss till men också skapa strategier för hur det ska kunna vända.

Vi kan hoppas att det vänder nu när den S-ledda regeringen tar upp kampen för den svenska modellen. Det är en mycket viktig fråga som många människor oroar sig för att regeringen tidigare inte har haft koll på eller prioriterat. Satsning på välfärden är en nyckel för att svenskarna ska känna trygghet och få möjligheter i livet. En helt rätt satsning som ger bra effekter. Det gäller att följa upp det med bland annat rejäl satsning på statsbidrag till kommuner och landsting.

Jag och många med mig är inte nöjda med att socialdemokraterna är tredje största riksdagparti i Skåne och Blekinge utifrån hur väljarna ser på det i dag. Nu är det dags för förändring. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar