söndag 17 april 2016

Är vi redo för uppgiften?

I en ny opinionsmätning från SIFO framgår det att socialdemokraterna ökar men stannar på 26,7 procent, en uppgång med 0,5 procentenheter. Partiet har svårt att locka väljare under 50 år och kvinnor. Något som bekräftats i andra mätningar men också i valet 2014. I storstadsområdena är det tufft för S. Opinionsläget är mycket speciellt och kan gå åt vilket håll som helst framöver.

Det är intressant att se att det som framkom i Valu 2014 fortfarande stämmer. Även de stora mätningarna som SCB gör visar samma saker trots att det är 2016. I den första röstade 20 procent av de unga på socialdemokraterna. I SCB visas detta också samt att i storstadsområdena backar socialdemokraterna. Partiet har svårt att locka dessa väljare. Frågan är varför och hur man gör något åt det.

Låt mig först börja med att stödet för Sverigedemokraterna minskar och väljarna strömmar bland annat till socialdemokraterna. Förändringen i migrationspolitiken har gjort att s-väljare som gick till Sd har börjat att gå tillbaka. Moderaterna har också vunnit väljare på detta. Det går att fortsätta vinna väljare med den politiken men för att verkligen vinna allt fler väljare behövs ytterligare politiska områden komma fram.

Det är alldeles rätt att lyfta fram den svenska modellen och att den är under attack. Här gäller det att massivt gå ut och prata om detta, synas mycket och få en aktiv dialog om vår modell. Modellen behöver knytas ihop med de problem som finns i dagens samhälle och som medborgarna söker svar på.

I Sverige växer samhällsklyftorna och ekonomin upplevs som riggad. Makteliten ökar sin makt allt mer och har fått stora fördelar under de senaste åren. Bostadsbristen tvingar många unga att bo kvar hemma, försvårar flytt till arbete och studier samt påverkar ekonomin negativt. Arbetslösheten är hög och gör att mångas liv begränsas. Arbetslösa vill ha ett arbete och en lön som det går att leva på. Arbetsmarknaden kräver en allt högre utbildningsnivå vilket gör att många riskerar att aldrig komma ut på denna igen. Utanförskapet där underklassen cementeras har vuxit över tid. Ojämlikheten ökar. Sjuka har för låg ersättning med alla problem det innebär. Välfärden har urholkats medan efterfrågan på dess tjänster och insatser är höga. På landsbygden upplever man som att staten och andra har glömt den största delen av Sverige. Globaliseringen slår ut arbeten och förändrar vår verklighet i rasande fart. På arbetsmarknaden är det en kamp där otrygga anställningsförhållanden, timanställningar, deltider, dålig arbetsmiljö med mera skapar problem. Allt fler får en pension som blir allt sämre trots att de har arbetat sedan 15-årsåldern. För kvinnorna blir pensionen oftast usel. Miljöförstöring och klimatförändringar upplevs som stora hot.

Många unga känner sig svikna av samhället. Det löfte som tidigare generationer av unga har fått av samhället får inte längre dagens unga. Löftet om att genom utbildning och flit ska du som är ung kunna skörda frukterna och bygga dig en bra framtid där samhället är med och stöttar på vägen framåt.

Det finns med andra ord många saker att ta uti med. Människor förväntar sig dock att vi socialdemokrater ska klara av detta. Därmed finns det en bra grund att arbeta ifrån. Svenska modellen är bra avstamp men det gäller att det knyts ihop med hur modellen ska lösa problemen och utmaningarna. Lyckas vi inte med det blir valet 2018 inte roligt.

1 kommentar:

  1. S-Budskapet om lösningen till de beskrivna problem är den bästa lösningen. Dess presentation är däremot urusel. De många digitala rum som flitigt används i storstäderna används inte nämnvärt av oss och när det görs, då blir sporadiska försök som brister i koordination och lokal förankring i kommunerna. Vi måste uppgradera de politiska sekreterare i kommunerna plus ombudsman från partiet till en digital version. Vi har en enorm förbättringspotential i den digitala media. Vi måste föra en medborgardialog i kommunerna med den Sanders inspirerad retorik om den riggade ekonomin. Och främst måste vi fokusera på 3-5 områden kanske välfärd, bostäder, flyktingar, arbeten och utbildning. Och stänga säcken under rubriken den svenska modellen.

    SvaraRadera