måndag 25 april 2016

Landsbygden och förorterna

Sverige är en del av den globala världen, på gott och ont. Vi är med och skördar vinsterna av den men drabbas också negativt av densamma. Hur vinsterna fördelas och hur vi minimerar det negativa är mycket viktigt för hur Sverige som helhet ska kunna leva och utvecklas. Som det är nu finns det slitningar mellan stad och land som skapar problem. Problem som faktiskt delas av de som bor på landsbygden och i förorterna.

Vårt land har tidigare kännetecknats av ett samhälle som ger frihet åt var och en av oss till att förverkliga våra drömmar. Samhället har varit den ram som vi har kunnat använda oss av i våra liv på olika sätt. Det har gjort att människor har känt trygghet, kunnat få en bra utbildning och ett arbete att leva på, bo och verka över hela vårt land. Hopp om framtiden har det hela tiden funnits.

I dag är det inte så. Samhället har backat på en rad områden och istället har marknadens tuffa villkor satts i centrum. Det har inte skett bara rakt upp och ned utan genomförts medvetet av politiker som styrt vårt land. Marknaden har setts som den förlovade plats som ska ge rikedom och lycka. Det ingen berättade om var alla negativa sidor som kommer i dess kölvatten.

Runt om i vårt land kan vi se effekterna av ett samhälle som rustas ned. Det är nedlagda företag, välfärd som minskar eller försvinner, arbetslöshet som breder ut sig, människors inkomster minskar och man tvingas få försörjningsstöd. Många av de nya jobben som kommer är inom branscher där lönen är lägre än inom de tidigare jobben, som har försvunnit. Anställningarna är osäkrare med timanställningar och visstidsanställningar som erbjuds. Bostadsbristen är stor. Utbildningen urholkas och ungdomar som ger sig ut på arbetsmarknaden är sämre rustade i dag än tidigare. Äldre diskrimineras på arbetsmarknaden som gör att de får svårare att få arbete.

Det här sker både på landsbygden och i våra förorter. Tyvärr har debatten i Sverige varit mer fokuserad på att se på skillnaderna mellan landsbygden och förorterna/städerna än på likheterna. Det har varit mer spännande för media och andra att peka finger åt förorterna och hänvisat till "invandrarna" som problem. Debatten i Sverige har därmed tappat fart och haft fokus på fel saker.

I Sverige har vi strukturella problem som drabbar oss svenskar oavsett var vi bor i vårt land, förutom vissa enklaver av områden där makteliten bor. Vi måste lösa detta med en samlad politik, inte splittrad identitetspolitik som i grunden inte löser problemen. Vi måste också inse gemensamt att problem är inte låsta till vissa områden i landet utan gäller hela landet. Från en enskild kommun Skåne i söder, där landskapets genomsnittsarbetslöshet är kring 10 procent, till Lapplands kommuner. Vi sitter i samma båt.

Ådalen reser sig. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar