söndag 8 maj 2016

Demokratisera våra arbetsplatser

Du vaknar 0530 av att du får ett sms. Du erbjuds ett komma in och jobba i dag mellan klockan 07-1200 och sedan 1600-1900. Delad dag men du hinner inte åka hem emellan. Det här är 30:e dagen i rad du arbetar. Så länge sedan är det sedan du fick vara ledig två dagar. Du vågar inte tacka nej för då finns risken att telefonen blir tyst för lång tid framöver. Stressnivån i din kropp är hög. Tröttheten likaså. Samtidigt ska du vara glad och trevlig till de människor du möter och dina arbetskamrater, många i samma situation som dig själv. Arbetsmiljön är inte den bästa med alla tunga lyft, schema och arbetsuppgifter som ska hinnas med på kort tid. Pressen är hög när du är på jobbet. Ibland har du haft schema som varit i ett par månader. Det var tryggt att veta när och var du skulle arbeta samt att du visste vad du fick i lön de månaderna. Nu är den ekonomiska osäkerheten jättestor. Livet står på vänt.

Det här är en verklighet för 100 000-tals personer i Sverige. De vet inte om det finns ett arbete i morgon. Det är dag för dag som gäller i planeringen. Vara ledig och bara få vara, vara med vänner och familj, mysa och ta det lugnt är inte något som tillhör vanligheterna. Tvärtom. För kallades dessa människor för daglönare. Personer som stod på vänt för att få ett arbete och utnyttjades av arbetsgivarna. I dag är de fortfarande kvar och ses som en bärande del i många branscher, speciellt i kvinnodominerande yrken. I kombination med detta finns det en romantisk syn på dessa människor. En syn som bottnar i att människor inte vill vara inlåsta i tillsvidareanställning, fasta scheman och arbetstider för det ogillar de. De vill vara fria, fria att jobba när de vill och äga sin dag. Så fel den synen är.

Det har blivit allt tuffare på arbetsmarknaden där det krävs allt mer av den som är anställd. Sjuka och personer över 55 år får allt svårare att få ett nytt arbete. Stressen, att ständigt vara tillgänglig, långa arbetsdagar i kombination med att alltid prestera på topp leder till att sjukskrivningarna ökar. Vi hinner inte med och kroppen säger ifrån.

Det är dags för förändring och en rejäl sådan. Faktum är att det inte räcker med lite förändring här inom det nuvarande systemet. I Sverige är nu tiden mogen för att ta itu med nästa stora politiska projekt för att skapa förändring. Det handlar om att demokratisera arbetslivet och våra arbetsplatser, rent av laborism. 

Anställda kan inte längre ses som utbytbara enheter som det går att använda som man själv vill och pendlar mellan arbete och arbetslöshet. Det är slöseri med människors kunnande, vilja och möjligheter. Vi kan exempelvis se att inom vården har det under lång tid använts undersköterskor och vårdbiträden som timanställda. De har snurrat runt på sina arbetsplatser i än den ena och än den andra korttidsanställnings varianten. Facit? Det blir allt svårare att rekrytera människor till vården. Människor har sökt sig vidare till andra yrken. De står inte längre till förfogande. Andra ser hur det ser ut inom den branschen och undviker den till varje pris.

I ett hållbart samhälle krävs det nya sätt att i skapandet av en arbetsmarknad som är inkluderande, skapar trygghet för de anställda med trygga anställningar som bottnar i tillsvidareanställning, bra arbetsmiljö och arbetsvillkor, en lön det går att leva på och där de får möjlighet till kompetens- och vidareutbildning. Våra arbetsplatser behöver demokratiseras och öppnas upp för medbestämmande och medinflytande på ett helt annat sätt än tidigare.

Regeringen borde tillsammans med arbetsmarknadens parter sätta sig ned och tillsammans ta fram en demokratiseringsplattform av arbetslivet. Samtidigt behöver man också se över för att förbättra möjligheterna till personalägda arbetsplatser/företag. Ägarformerna behöver utvecklas och fler varianter på demokratiskt ägda arbetsplatser/företag behöver utvecklas.

När vi löntagare får trygga anställningar och är med och äger vår arbetsplats skapas många positiva saker som bland annat leder till bättre produktivitet, långsiktighet i planeringen, mer engagemang, minskad sjukfrånvaro.

Med andra ord är det dags för den socialdemokratiskt ledda regeringen att sätta igång det nästa stora politiska reformprojktet i Sverige. Att demokratisera våra arbetsplatser. Löntagarna väntar. Det är dags för förändring, en förändring vi gör tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar