söndag 15 maj 2016

Den politiska dagordningen sätter vi nu

Det har varit intensivt för regeringen sedan S och Mp tog över. Regeringen har fått agera och reagera på att andra har satt dagordningen. Flyktingsituationen har satt en rad andra frågor åt sidan. Inte ens en nystart för socialdemokraterna via att prata om den svenska modellen eller vårbudgetens förslag fick börja gro förrän krisen för Miljöpartiet tog över allt. Det är med andra ord en hårt pressad regeringen som snart kommer att gå på semester. Det som behövs nu är en rejäl omstart där tre huvudpunkter sätts i centrum som regeringen, och socialdemokraterna, ska fokusera hela sin politik på. Det är dags för förändring.

Det är tre huvudpunkter som ska gälla för resten av denna mandatperiod men också vara styrande i valet 2018. Självklart skulle sakpolitiska punkter vara i centrum som skolan, flykting/migration, arbetslöshet. Dessa finns med men är underordnade ett ideologiskt och visionärt program som tar sin utgångspunkt från en annan nivå. Punkter som är sammanfattande men som också visar tydligt vad regeringen tänker prioritera. Regeringen blir den som därmed sätter dagordningen, inte media eller olika politiska partier.

I grunden handlar det om att vi vill genom den svenska modellen bygga det hållbara samhället. Ett sådant samhälle finns inte i dag då allting bygger på kapitalismen och att det är vissa som blir vinnare i detta system. Resten är förlorare och vi försöker alla klara oss så gott det går. Samhället eroderas bort sakta men säkert. Det vi kan se är att det är något som inte svenskarna vill se.

För att lyckas med att bygga det hållbara samhället är det viktigt att vi sätter tre punkter i centrum för politiken:

1: Bekämpa ojämlikheten
2: Krafttag mot miljö- och klimatproblemen
3: Löntagarfrågor

Under respektive punkt bygger vi sedan på med förklaringar och sakpolitiska satsningar. Det måste pratas om det, förklaras och visa på vilka problem som finns i dag och komma med förslag på hur dessa ska lösas. Ojämlikheten ser vi dagligen där exempelvis hur bra det går för våra barn i skolan beror på vilken bakgrund som de har. Miljö- och klimatproblemen är en realitet med glaciärer som smälter bort, stress på naturen. På arbetsmarknaden ser vi hur löntagarnas rättigheter utmanas med osäkra anställningar, försämrad arbetsmiljö med mera.

Vi har med andra ord nu ett gyllene läge att sätta ihop en politisk dagordning som blir styrande för resten av mandatperioden och sätter agendan för valet 2018. Både som regering men också som det socialdemokratiska arbetarpartiet. Det handlar om att börja i rätt ände med det övergripande och sedan byggs detaljerna på. För den socialdemokratiska kongressen nästa år gäller det att tydligt sätta ned foten mot vart partiet ska gå, sedan vilka politiska områden och sist vilka sakpolitiska satsningar som ska göras. Inte tvärtom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar