söndag 22 maj 2016

Ska varningslamporna fortsätta blinka?

Många anser att Sverige är på väg åt fel håll. Det är systemkollaps, nattsvart och Sverige är ett land i fritt fall. I Europa är dysterkvistarna än fler. Det är skräp med i stort sätt allt. Ingen gör någonting. Istället göms sanningen undan. För oss som är progressiva är det dags att vi skapar en förändring. Det är dags att återigen pratar om framtiden.

När det är som mörkast väntar ljuset på att få träda fram. Så går det att beskriva sinnesstämningen i Europa och Sverige av i dag. Vi är på en kontinent som inte har återhämtat sig efter finanskrisen och den globala konkurrensen som har varit i gång på allvar sedan 1970-talet. Nyliberalismen har effektivt förhindrat nytänkande och en ny satsning framåt. Istället har denna cementerat gamla maktstrukturer och därmed maktelitens makt. Vi har alla blivit offer för denna. I dess spår har högerextremism vuxit sig starkare och starkare, precis som i början av 1900-talet. Polariseringen i samhället har ökat. Allting ställs mot varandra som att allt handlar om den ena eller den andra sidan. Resonemang, förståelse, analys och samtal har förbytts mot hat, förakt, peka ut en skyldig och hacka på varandra hela tiden. Det får vara ett slut på det nu.

I dag befinner vi oss i en värld som är mer osäker än någonsin, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, 1990-talets och 2000-talets marknadsliberala lösningar har totalt fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Socialdemokratin måste ha svar på hur vi ska möta detta och klara av det på bästa möjliga sätt för vanliga människor. För en socialdemokrati som har politiken för detta kommer också att vinna väljarnas förtroende. Den samlade högern, både borgerliga partier och högerextrema, kommer att minska och få se sig själva vara i ett vakuum. Den sidan har inte lösningarna.

Vi behöver ha en samlad politik för hur dessa utmaningar ska mötas, förändras och det ska bli bättre för vanliga människor. Det vi behöver utgå ifrån är det hållbara samhället, som jag skrev om för en vecka sedan, och vad som vi behöver göra för att nå dit. Här finns svaren, allt ifrån sakpolitiska svar till ekonomiskt nytänkande och ideologi som är bra för vanliga människor. Vi behöver lyfta upp den politiska diskussionen till en helt ny nivå som har saknats i svensk politik sedan innan 2006. Det är dags att vi nu gör det.

Vår programförklaring är: Dagens värld befinner sig i en allt mer osäker värld där människor och länder ställs mot varandra. De sociala och ekonomiska klyftorna ökar allt mer. 1900-talets och 2000-talets marknadsliberala lösningar har totalt misslyckats och världen står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Hur vi möter detta avgör vilken framtid vi ger våra barn och barnbarn. Resan för att göra allt bättre har börjat nu. Är du med?

En högerextrem kan mycket väl bli president i ett EU-land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar