söndag 29 maj 2016

Vad vilja partierna?

Jag sitter och lyssnarpartiledardebatten. Partiledarna är på hugget och det växlas ord snabbt mellan dem. Det är intressant att se hur frågor som finns här och nu diskuteras, vilket är bra. Problemet med det är att framtiden skyms. En framtid som måste upp på dagordningen. Det är därmed dags att lämna nuets förvaltarskap, byråkrati och cementerna av det kortsiktiga. 

Världen är allt mer orolig, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Hur vi gör för att möta och lösa detta formar framtiden och de möjligheter som då kommer att finnas.

Istället för att programledarna stannar kvar på detaljfrågorna (även om dessa är viktiga) borde de upp på den högre nivån. Vi behöver höra vad det är för samhälle som partierna vill bygga/forma för att vi ska klara av utmaningarna. Vi behöver höra deras tankar om framtiden, vad den bär med sig och vad de anser Sverige och världen behöver göra.

I svensk politik saknas det i dag en framtidsvision och en fördjupad diskussion om hur vi ska nå dit. Det är bra att socialdemokraterna och regeringen pratar om den svenska modellen som en grund för vårt samhälle men mer behövs.

För mig, och många med mig, handlar det om att bygga det hållbara samhället. Ett samhälle som tar itu med de sociala och ekonomiska ojämlikheterna, finner lösningar på klimat- och miljöutmaningarna, finner nya gemensamma ekonomiska lösningar och modeller samt skapar en värld i fred och välstånd. Där vi lever i samklang med varandra. 

Det är dags för den stora debatten att göra sitt inträde i Sverige.

Klassresan, en nutidsanalys av klassamhället i Sverige och därmed också utmaningarna som vårt land står inför. Partiledaredebatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar