lördag 9 juli 2016

Det nya Europas centrum

Storbritanniens val slutade i att en majoritet av väljarna vill lämna EU. Mycket av diskussionerna efter valet har fokuserat på hur detta påverkar britterna, Europa och världen. Börser har fallit och stigit igen. Pundet försvagas. Den politiska karusellen snurrar som bara den i landet. Uttalanden har kommit från EU om synen på brexit var som ska hända framöver. Även om detta är viktigt är det än viktigare att faktiskt prata om det nya EU som växer fram. Ett EU som kommer att få ett nytt centrum. Ett centrum som kommer att gynna Sverige.

EU består av 28 medlemsländer än så länge. Centrum av EU har legat i västra delen där Bryssel är utsett att vara EU:s huvudstad. Samtidigt har det funnits andra centra i EU som Paris, London och Berlin. Nu när Storbritannien lämnar försvinner London. Man skulle kunna tänka sig att då blir Paris och Berlin kvar men som det har sett ut tidigare och nu under turbulensen framstår det allt mer som att Berlin och Tyskland kommer att bli EU:s nya centrum på allvar.

Storbritannien har av sin befolkningsmängd och ekonomi kunnat vara en motpol till att centrum flyttas från Bryssel men nu kommer en sådan att ske av sig själv. Tyskland har varit ledande i EU:arbetet och jobbat hårt för att landet ska vara en del av Europa. Tanken som finns är att det är först genom att identifiera sig som europé som människor på vår kontinent kan komma mer samman. Nu kommer Tyskland att få en annan tyngd och många EU-länder vänder sig till landet för vägledning framåt. Den ekonomiska makten finns redan i Frankfurt. Den politiska kommer att flyttas till Berlin.

Det innebär inte att Europaparlamentet flyttar dit, även om jag tycker att det borde göra det, utan att vad som sker i ministerrådet kommer att grundläggas i dialogen med Tyskland. För Sveriges del innebär det att makten flyttas närmare våra gränser. Tyskland kommer att få en annan tyngd för utvecklingen av EU och Europa än vad landet har haft tidigare. Det gäller för Sverige att vara en stark samarbetspartner med detta landet. Samtidigt med det innebär det också att ett grannland som Polen kommer att bli viktigare när Tysklands inflytande ökar. Även detta land behöver Sverige ha ett bra samarbete med.

Makten i EU kommer att samlas i centrala delen av EU. En helt ny balans där vi nog kommer att prata om mest Berlin men där också Warszawa och Paris kommer att vara med i varierande grad. För södra Skåne betyder detta helt nya möjligheter.

Dagens Industri om att lära barnen tyska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar