söndag 31 juli 2016

En fördummande debatt sviker människor

Det som bland annat för vårt land framåt är den konkurrens som finns mellan partierna och de idéer som man har för ett bättre Sverige. Tyvärr försämras vårt land när idéerna tas ifrån historien och det dröms om det förgångna istället för att prata om framtiden och hur vi ska kunna möta den ännu starkare, ännu bättre, ännu smartare.  Det som förs fram nu i debatten bygger på hur vi ställs mot varandra, hur vissa ska ha det sämre än andra för att kunna ta sig framåt, hur vissa pekas ut som sämre människor än andra. En pessimistisk människosyn som göder hat, ilska och att människor ska stötas bort ifrån varandra. En dålig syn på hur Sverige ska vara.

Det är inte min syn på Sverige. För vi har ett arv att förvalta på bästa möjliga sätt. Där våra äldre generationers strävan, önskan och hårda slit om att göra vårt land och värld till en bättre plats för barn och barnbarn är något som vi också måste göra. Vi måste bort ifrån det destruktiva tänkandet och agerandet och istället se till att ha ett positivt tänkande som skapar nya möjligheter för människor att i vårt land Sverige kunna bygga sig den framtid man önskar. I samklang, solidaritet med andra. Ett Sverige som tar hand om människor, som sätter alla människors lika värde och möjligheter i centrum. Där människor behandlar varandra med värdighet och respekt. Där vi är generösa gentemot varandra och har en tillit till var och en. Det är ett Sverige som möter framtiden ur en styrkeposition men också utifrån nyfikenhet och vilja att ta sig an det som kommer.

I Sverige finns det flera områden i dag som inte har återhämtat sig ifrån 1990-talets besparingar och nedläggning av arbetstillfällen. Här kämpar varje dag människor för att kunna få en ny chans i sina liv, att få lov att känna att man gör rätt för sig, är med och bidrar och tar hand om sin familj via ett arbete. De kämpar varje dag men ser att det som händer runt omkring dem försämrar deras chanser för dag som går. Globaliseringen, ökad konkurrens, utslagning av arbetstillfällen, nya arbeten som kräver allt högre utbildningsnivåer och kunskapskrav är några av de utmaningar som de ser. När andra grupper i samhället får det bättre väcks deras ilska och undran över varför får inte också de det det bättre. Mindre nogräknade partier som vill sitta vid maktens grytor utnyttjar detta och använder det till sin egen fördel.

Dessa partier utmålar invandringen som det stora problemet, trots att det inte har ett dugg med invandringen att göra att samhällsservicen har det skurits ned på, arbetstillfällen försvunnit och företag lagt ned. Det är inte invandringens fel att exempelvis Findus i Bjuv har lagt ned och hundratals människor förlorade sina arbeten. Partierna som Sd och M lovar att om bara invandringen minskar så löses allt men för att vara på säkra sidan räcker inte bara det. Sänkta löner ska vara en garant för att den som är arbetslös ska få en chans in på arbetsmarknaden igen.

Inget sägs från M och Sd om hur den globala konkurrensen ska klaras av, hur utslagningen av arbetstillfällen ska vändas, om hur jobb som skapas som kräver allt mer kunskap och utbildning ska mötas, om hur arbetsgivare i dag har svårt att få tag i utbildad personal och hur arbetsgivarna ska få tag i kompetent personal. Istället lovas det snabba lösningar som mer handlar om att vilja visa sig handlingskraftiga, vinna röster på det och hamna i regeringsmakten. Mer om sin egen vilja att bestämma än om ett genuint intresse för att de som har hamnat efter ska än en gång få ett arbete, kunna leva med en bra lön och känna och uppleva trygghet för sig själv och sina barn och barnbarn. Oroar sig för sina barns skolgång, om deras barn ska kunna få ett arbete en dag, om deras barn ska få lov att förverkliga sina egna drömmar.

Det är dessa människors problem som vi måste möta och tillsammans med dem åtgärda. Vi måste ha en politik som gör att de områden i Sverige som har hamnat efter inte är det längre utan istället är längst fram i den framtid vi möter. Vi socialdemokrater och hela arbetarrörelsen måste möta detta och ha en konkret politik som löser problemen. Det går inte med häftiga pamfletter eller prata om vikten av att skapa storregioner i Sverige. Då har vi inte förstått vilka utmaningar vi står inför och som många svenskar i dag redan lever med. Då har vi inte förstått hur det står till i Sverige.

Vi i arbetarrörelsen måste våga mer, utmana oss själva och utmana Sverige till att ta kraftiga steg in i framtiden. Människor som känner att samhället har svikit dem går till partier som har de enklaste lösningarna, som pekar ut en tydlig fiende och lovar guld och gröna skogar om bara denna fiende försvinner eller det blir färre av dem kvar.

Vi har en yngre generation i Sverige full av energi, nyfikenhet, vilja, har nya idéer, som fångar möjligheterna, som inte vill hållas tillbaka av det som har varit och som är en del av den nya internationella värld vi möter. En generation full av hopp, vilja men som är osäkra på om framtiden kommer att ge dem de möjligheter de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. Även ungdomar i de områden som har hamnat efter drömmer om en bättre morgondag. Vi i arbetarrörelsen har ett uppdrag. Det är att göra vårt land ännu bättre så att dessa områden blir områden där framtiden lever sitt fulla liv och som skapar de möjligheter människor så väl behöver. Ett land som ger de yngre en bra start i livet och som gör att de kan förverkliga sina drömmar.


En utmaning som vi omfamnar och tar tag i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar