tisdag 12 juli 2016

It´s the economy stupid

I den svenska debatten om arbete och arbetslöshet saknas det en grundläggande analys över varför vi har massarbetslöshet, varför det har varit trögt att få ned arbetslösheten och utifrån grundorsak behövs för lösningar. Debatten domineras istället av snabba lösningar för att visa handlingskraft och på det sättet vinna röster. Helt fel väg att gå. Vi måste tillbaka till roten och fråga oss: Varför har vi och världen hög arbetslöshet? Vad är det som gör att världsekonomin har svårt att få fart?

I grunden gäller en fundamental grundregel: It´s the economy stupid.

Den svenska ekonomiska debatten är tyvärr ett under av kortsiktigt tänkande som styrs mer av viljan att vinna politiska makten och sitta vid köttgrytorna än av mån om svenskarna och landet. När det handlar om arbetslösheten i Sverige, men även i världen, gäller det att vi utgår från rätt tänkande. Det verkar som när man lyssnar på alliansens framträdande att problemen med arbetslösheten bottnar i följande saker (bygger på alliansens politik 2007-2014 och deras utspel i opposition)

1: Människor vill vara arbetslösa
2: Människor söker för lite arbete
3: Det är för lite kontroll av de arbetslösa
4: Företagen måste stimuleras till att anställa
5: Gör det billigare att anställa arbetslösa
6: Gör det billigare att anställa människor överhuvudtaget
7: Detaljstyr arbetsmarknadspolitiken och verkställigheten
8: Sänk bolagsskatten
9: Sänk skatten i Sverige
10: Anställda kostar för mycket att anställa
11: Bidragen är för höga och ska ned

Det hela kokar ned till att det handlar om moral, mer kontroll och styrning och att det är för dyrt att ha anställda i Sverige. Hur det politiska tänkandet ledde till har vi facit på. Massarbetslösheten bet sig fast i Sverige. Inte ett enda ord om något annat kom fram, tilläts inte att komma fram av firma Reinfeldt och Borg. För egentligen är det något annat som ligger bakom problemen för den svenska arbetsmarknaden och världsmarknaden också.

It´s the economy stupid. 

Självklart handlar det om ekonomin och vad som händer i den. Så vad har hänt? Kollapsen i det finansiella systemet ledde till att många hundratusentals företag gick i konkurs i runt om i världen. Miljontals människor kastades ut i arbetslöshet som en effekt av detta. Miljontals familjer kunde se hur deras inkomster minskade radikalt. Det gällde med andra ord att hålla i plånboken och skära ned på utgifterna. Större tryck på länder i Europa ledde till att flera miljoner människor försvann ut i arbetslöshet. Arbetslöshetstal på över 15-20 procent blev verklighet, vissa ställen vara det på 50 procent. Länder började att strama åt och hålla i pengarna. Det skars och skärs ned bland annat på välfärden. En negativ spiral nedåt. Människor såg vad som skedde och anpassade sig efter det. Efterfrågan på de produkter och tjänster som producerades, och produceras, sjönk och har förblivit på en lägre nivå. Börsbolagen i sina rapporter berättar att det finns problem med att få sina varor och tjänster sålda. Det finns inte tillräckligt med kunder som vill köpa det som säljs. Då måste man skära ned och anpassa sig.

Det handlar med andra ord om ett efterfrågebortfall. I och med att det handlar om detta måste det till andra lösningar för att allt det som produceras, och skulle kunna produceras, ska kunna säljas. För arbetsgivare handlar det inte om att göra det billigare att anställa. En arbetsgivare har exakt det antal anställda som behövs. För vem tror att om det blir billigare att anställa att butiken vi handlar i har två anställda som står vid varje kassa, två personer som står och städar samma kvadratmeter, två busschaufförer i samma buss, två servitriser som går, står och tar hand om samma bord samtidigt med mera?

Det behövs en seriös debatt i Sverige som utgår ifrån just det som är problemet i världsekonomin och som drabbar Sverige. Efterfrågebortfallet på allt det som produceras och skulle kunna produceras.

Till det ska vi lägga något som är en realitet men som exempelvis alliansen och Sd inte pratar om. Den om att det finns ett kunskapsglapp mellan det arbetsgivarna kräver i utbildnings- och i kompetensväg och det som arbetssökande har.

I vårt land misslyckas ungefär var femte rekrytering. I runda tal över 100 000 jobb kan på detta sätt inte tillsättas då arbetsgivarna inte får tag i rätt kompetens. Det gör att just nu går minst 100 000 personer arbetslösa helt i onödan. Med rätt utbildning eller förhöjd kompetens skulle de ha ett arbete i dag. En del av dessa jobb handlar om högskoleutbildning på minst tre år. Det är svårt att på kort tid få sådana platser besatta men här finns snabbspåren för invandrare som en viktig väg in. Samtidigt finns det betydligt fler jobb som med kortare eller medellånga utbildningar skulle kunna besättas. Om utbildningen samtidigt hade kunnat göras hos arbetsgivaren hade vi vunnit tid.

Med andra ord är det dags för oppositionen i svensk politik att börja diskutera de verkliga orsakerna till arbetslösheten i Sverige:

It´s the economy and education stupid.

Intressant analys om företags kreativitet och staten. Sjuksköterskorna har fått nog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar