måndag 4 juli 2016

Ny underklass? Analys av Annie Lööfs tal i Almedalen

Världen är allt mer orolig där nationalism och populism vinner allt mer, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Hur vill partierna i Sverige möta detta och skapa lösningar när partiledarna talar i Almedalen?

Nu har Annie Lööf, Centerpartiets partiledare talat. Det som kännetecknar detta tal är hennes självförtroende. Hon visar med tydlighet att hon tror på partiets politik, utmanar och vågar komma med en del nya tankar. Det är bra med självförtroende, något som alliansen behöver. Verkar som att Annie Lööf vill ta på sig ledartröjan då Anna Kinberg Batra inte rosar marknaden precis.

Hur mötte då Annie Lööf ovanstående beskrivning? Intressant nog tog hon upp problembeskrivningen på en övergripande nivå. Hon nämnde oroligheterna runt om i världen i form av terrordåd, hur världen delas, att USA riskerar att dra sig tillbaka med mera. Annie Lööf nämnde också risken för en miljon människor i utanförskap och därmed en ny underklass. Klimat- och miljöutmaningarna nämndes också. Bra. En stark del i hennes tal när hon pratade om risken för flickor i Sverige att könsstympas men här borde flera skarpa förslag presenteras. Människor berördes och det borde ha följts upp med vad Centerpartiet tänker göra i detta.

Pratet om enkla jobb som en lösning på det mesta har vi hört tidigare. Nu har det börjats att precisera dessa jobb som jobb inom handel och turism. Jobb där du lär dig kunskaper under tiden du arbetar anses det. Tyvärr för henne så lever det kvar en bild av att enkla jobb i dag är av samma natur som för 30-40 år sedan eller som i USA. Jobba inom handel är inte, och har aldrig varit, enkelt. Du ska kunna olika arbetsmoment samtidigt, kunna guida och hjälpa kunderna med expertråd, kunna finna det kunden söker och vill ha med mera. Kunskapskraven ökar allt mer inom alla branscher. Det finns inga enkla jobb inom vare sig handel eller turism.

Annie Lööf pratar om att en ny underklass växer fram med över en miljon människor. För dem väntar med alliansens politik enkla jobb. Hur många jobb ger det? Ca 80 000 stycken. Då återstår 920 000 personer.

Jobb försvinner och skapas i Sverige. Det vi kan se är att jobb försvinner utomlands på grund av lägre kostnader. Dessa kostnader är lägre hur mycket vi än sänker lönerna i Sverige. Jobb försvinner också via automation och digitalisering vilket gör produktion mycket billigare än den lägsta levnadslönen du kan få fram. Arbetsgivare som ser att enkla jobb kan automatiseras och digitaliseras bort gör det, även om lönerna skulle vara lägre än i dag. Vad som kanske skulle behövas är ett nytt tänkande inom näringslivet i västvärlden där vinstuttagen minskar till förmån för att fler ska anställas. Det hade skapat hundratusentals nya jobb. Exempelvis delades i år 183 miljarder kronor ut till aktieägarna.

Centerpartiet har möjligheter att växa på riksplanet men en avgörande sak till det är att man idkar kritisk granskning av alliansens politik. Det "nya utanförskap" som alliansen nu varnar för fanns redan under alliansens tid vid makten. Man hade åtta år på sig att komma åt det men misslyckades. Under deras tid ökade ojämlikheten snabbare i Sverige än i andra rikare länder. Det är fakta.

Morgondagens och dagens problem och utmaningar nämndes men det gicks inte ned och problematiseras. Varför finns dessa problem? Det hade varit intressant att få fram men det missades. Synd. En sak är dock intressant. Om Anna Kinberg Batra tror att hon ska vara ensam ledare för alliansen tror hon fel. Annie Lööf har satt ned foten och vill vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar