söndag 3 juli 2016

Ser inte djupet - Analys av Jan Björklunds tal i Almedalen

Världen är allt mer orolig där nationalism och populism vinner allt mer, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Hur vill partierna i Sverige möta detta och skapa lösningar när partiledarna talar i Almedalen?

Först ut i Almedalsveckan är Liberalerna med Jan Björklund i spetsen. Han har nu hållit sitt partiledartal. Svaren på ovanstående beskrivning av hur det ser ut i dagens värld är att Jan Björklund inte pratar om helheten utan om delar av den. Hans svar är två på hur problem och utmaningar ska mötas. Det är mer marknadslösningar och mer av EU.

När det gäller mer marknadslösningar anser Liberalerna att det är det bästa sättet att göra det bättre för människor. Jan Björklund nämner saker som har drabbat människor som arbetslöshet, globaliseringens konkurrens och liknande men han problematiserar inte varför det är så här. I talet utgår han från den omröstningen i Storbritannien och resultatet där. Han försöker sig på en analys men går inte ned på djupet. Olika problem i Sverige som bostadsbrist och få in människor i arbete ska lösas med mer marknad och avregleringar. På något sätt ska det bli bättre men redovisar inte varför och hur.

EU handlar det om mer av samarbete och mer av fördjupat samarbete. I grunden har Jan Björklund rätt. EU är mycket viktig för att Europa ska kunna göra det bättre för människor, att det ska vara fred på vår kontinent och skapa välstånd. Problemet är att EU inte till fullo jobbar med detta utan är fastlåst i nyliberalt tankegods som sätter vissa före andra. Jan Björklund valde inte heller här att gå ned på djupet för att visa på varför EU inte når sin fulla potential och vad som kan komma. Dock var denna del hans bästa del. Han valde att bredda den politiska debatten i Sverige och föra in omvärlden. Exempelvis hur de tre närmsta regionerna till EU ser ut. Mer av det behövs i debatten. Om Jan Björklund vågar hålla fast vid den makronivå han höll i EU-avsnittet och låta bli att i inrikesdelen fastna i att kasta paj på andra kan liberalerna vinna väljare.

Slutsats: Utifrån Jan Björklunds tal går det att se att liberalerna har inte förstått till fullo hur verkligheten ser ut och vad som är grundorsakerna. Finanskollapsen 2008-2009 och att marknadsliberala lösningarna har fallit samman vill det partiet inte kännas vid. Därmed är risken stor att med liberalernas politik kommer problemen att fortsätta. Partiet är fortfarande kvar i alliansens snuttifiering av politiken.

Expressens Almedalen live. Aftonbladet och Almedalen. Dagens Nyheter och Almedalen. Jan Björklund anser att Bryssel har blivit en spottkopp, SVT. Jan Björklund vill att EU-samarbetet ska utvecklas, inte avvecklas, Sveriges Radio.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar