söndag 10 juli 2016

Varför ska vi jobba?

I den svenska politiska debatten verkar det framföras att det finns en naturlag skapad av universum. Det är att vi måste arbeta. Vi ska göra rätt för oss och en av de viktigaste sätten för det är att vi ska arbeta. En av universum skapad lag. Det synsättet gör att om du inte arbetar måste det vara något fel på dig. Du bryter mot en naturlag och då måste du vara lat eftersom du inte vill jobba. Vill du inte jobba ska du bestraffas och jagas som bara den. Det är dig det är fel på. Låt oss erkänna. Det finns ingen sådan naturlag. Istället behöver vi svara på frågan: Varför ska vi jobba?

Vem blir inspirerad av att höra att i och med att du inte jobbar så är det fel på dig? Du vill leva på bidrag och det är fult. Som om den som är arbetslös och har a-kassa vill ha denna omställningsförsäkring. Som om den personen skulle omfamna och tycka det är kalas att vara hemma hela tiden. Det är helt fel inställning till människor som saknar arbete eller som inte arbetar så mycket som man önskar. Det inspirerar inte heller människor till att jobba. För alla oss som jobbar, hur kul är det att höra att du jobbar för att vi säger att du ska göra det?

Nej. I debatten är det mycket bättre att förklara varför vi ska arbeta. Det är mer inspirerande och då kan vi få en politisk debatt som bottnar i hur samhället på bästa sätt ska skapa de positiva möjligheterna så att fler jobb kan skapas och hur människor kan rustas för att möta dagens och morgondagens efterfrågan på arbete.

Inställningen att människor är lata och att det är en naturlag att vi ska arbeta gör att det blir futtiga och småaktiga lösningar på hur vi ska få människor i arbete. Då blir det snack om "enkla jobb" och lägre ingångslöner som lösningar. Dessa förslag är bevis på att politiker helt och hållet har gett upp. Man orkar inte och verkar inte heller bry sig om vad som behöver göras för att människor aldrig ska hamna i arbetslöshet och de som har hamnat i den ska komma därifrån och aldrig mer behöva vara arbetslösa i hela sina liv.

Varför ska vi jobba då?

Under människans tid från första stegen till att vara bofast till i dag har det först och främst handlat om att kunna försörja sin familj och också vara med och bidra till de andra man delar bosättning med. Det har också handlat om att skapa ett överskott som gör att de som av olika anledningar inte kan arbeta ex de som är sjuka eller är för gamla ska kunna få klara sig också. I takt med att bosättningarna blev större och större och sedan börja ingå i än större samlingar av städer, som bildade riken, handlade det om att arbeta för att ha ett försvar och administration som kunde göra livet lite lättare för alla. Härskare såg också till att människor arbetade för dem så att de kunde härska på olika sätt. 

Så har det varit under historiens gång fram tills i dag med nationalstater och välfärdsstaten. I dag är det viktigt att ha ett arbete eftersom allt är uppbyggt kring det. Det gäller både för oss som individer, vår familj men också hela samhället. Hela vår existens med andra ord.

Ett arbete ger en inkomst som är högre än om man hade exempelvis haft försörjningstöd. Arbetet är grunden för att du ex ska kunna få ett eget hyreskontrakt och kunna byta bostad, att du ska kunna konsumera, kunna spara pengar, kunna ge dina barn en trygg uppväxt, kunna låna pengar för att ex köpa en bostad eller bil, ingå avtal. Arbetsinkomsten ligger också till grund för den pension du en gång ska ha. Det vill säga att vi behöver arbeta för att kunna leva de liv vi vill leva, både nu och i framtiden. Här ska vi dock vara medvetna om att det finns en del inbyggda fel i systemen som gör att en del inte får den pension de ska ha trots att de har jobbat ex hela sitt liv. Detta kommer jag att ta upp i ett senare blogginlägg.

Till det ska vi lägga den skatt vi betalar när vi jobbar. Ju mer vi jobbar desto mer tjänar vi. Det gör att skatteinbetalningarna ökar. Samma sak med ju fler det är som arbetar desto mer skatteintäkter kommer in i samhället. Det i sin tur gör att var och en av oss är med och betalar för skola, vård, omsorg, högre utbildning, infrastruktur, kultur, fritidsmöjligheter med mera. Du och jag betalar för varandras välfärd och trygghet. Om du och jag jobbar hjälper vi inte bara oss själva utan också varandra. Med mina skattepengar kan jag vara med och betala för dina barns skolgång. En gång i framtiden kan det innebära att just ditt barn är den som tar hand om mig när jag blir gammal.

Arbete behövs för oss själva, varandra och hela samhällets skull. Det är därmed viktigt att vi inte bara arbetar utan också att det skapas arbete som gör att vi kan arbeta. Det här ska jag ta upp i nästa blogginlägg. Ett inlägg som kommer att fokusera på varför arbetslösheten är så hög i Sverige, Europa och världen.

Lena Mellin tar upp om moderaternas tal och utspel i går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar