tisdag 2 augusti 2016

Björnen vaknat?

Vår värld upplevs som mer osäker än på många år. Runt EU:s yttre gränser händer mycket som även påverkar oss i Sverige. Förutom det som sker i Syrien och Turkiet är det Ryssland och det landet gör som skapar osäkerhet. Ett Ryssland som inte bara skramlar med ord och vapen utan också använder sin militära kapacitet på olika sätt, antingen fullt synligt eller i det dolda. Är det i Georgien så är det i Ukraina, kränkningar av luftrummet, utmaning av olika länders försvar. Frågan vi dock behöver ställa är om den ryska björnen har vaknat på allvar eller är det vi ser är mer av en björn som är lite yrvaken.

Vladimir Putin har suttit vid makten i Ryssland sedan 31 december 1999. Han tog över efter Boris Jeltsin och i ett val året efter varit den som styrt Ryssland. Hans grepp har ökat allt mer och i dag är det mer eller mindre så att landet är helt i Putins händer. En ny enpartistat har vuxit fram även om demokratin är kvar. Alla politiska motståndare som på något sätt verkar vara ett potentiellt hot som ryssar kan ställa sig bakom ses som ett problem och plockas bort från den politiska arenan.

Den före detta KGB-anställde är mycket populär i Ryssland. Orsaken till det är att efter kommunismens fall kastades Ryssland in i ett brutalt nyliberalt system där allt som var statligt såldes för lite pengar och miljontals människor sparkades ut i kylan. En kyla som tryckte ned folk i fattigdom, i sämre ekonomiskt läge, i ökad ojämlikhet och där arbetarklassen och medelklassen fick bära det stora lasset medan etablissemanget kunde skära åt sig det mesta av den statliga kakan. De tjänade stora pengar och fortsätter att tjäna stora pengar. Under Vladimir Putin har folk börjat att få det bättre med en stark ekonomisk tillväxt. Han upplevs framför allt som en stark ledare som vågar sätta sig upp mot omvärlden, som vågar tro på Ryssland och dess storhet. Han har också jagat en del av de riktigt rika i landet och de har hamnat i fängelse. Det man dock ska komma ihåg är att dessa personer har stått Vladimir Putin nära men när de började ha politiska anspråk klipptes banden illa kvickt.

Vladimir Putin har också sett till att militären rustas upp med nytt material och blir större i omfång. Rysslands utrikespolitik har backats upp av militära uppvisningar. Ryssland klippte till Georgien samt Ukraina. Orsaken till detta är att båda länderna har orienterat sig mot väst. De hade båda chansen att komma in i NATO. I samband med det yttrandet från NATO fick Georgien känna på den ryska markeringen. När Ukraina ville närma sig EU sattes händelser igång som slutade, så här långt i varje fall, att Ryssland tog över Krim. Slutade och slutade, det pågår fortfarande saker med dödligt resultat i östra delarna av Ukraina. Vladimir Putin har med andra ord inte tvekat i att använda militär kraft för att visa att han anser vad som ska ske runt den ryska gränsen.

Vladimir Putin agerar utifrån att skapa en enpartistat där staten ökar sin kontroll allt mer över samhället/näringslivet men behålla demokratin. En demokrati som finns på pappret och folk kan rösta på olika partier men där han och hans parti behåller makten. Något som exempelvis Erdogan verkar vilja kopiera men som också har kopierats i Ungern. Han vill göra Ryssland stort igen och vara en internationell jämbördig partner med andra länder som Kina och USA. Man vill bibehålla kontrollen över de gamla sovjetiska delarna som i dag är självständiga stater. I södra och östra delarna runt sitt land vill Ryssland ha stort inflytande. Detta för att påverka vad som händer där och ha ryssvänliga ledningar som styr.

I Sverige har vi märkt under senare tid en större militär aktivitet och fler digitala attacker som riktats mot vårt land. Simulerande flyganfall, flyg som kränker svenskt luftrum med mera har rapporterats. Ryssarna visar sina muskler och vad man kan göra. Ryssland är ett land som rustar upp sin militära kapacitet. Vad den ska användas till vet ingen utanför detta land, även om vi har kunnat se att Ryssland blandade sig in med flyg i inbördeskriget i Syrien.

Slutsatsen är att den ryska björnen har inte bara vaknat utan också rör på sig. EU och Sverige har en tuff uppgift framför sig om hur man ska kunna hantera Ryssland på rätt sätt. En intressant sak är att Ryssland vill sälja sina råvaror till Europa ex gas. Landet är därmed intresserad av handel och att tjäna pengar. Det är nog på den vägen som EU måste jobba utifrån. För faktum är att Ryssland är mer beroende av EU än vad man ger sken av. Även om ryssarna sponsrar högerextrema partier i EU och försöker på andra sätt destabilisera EU så är man beroende av att bedriva handel.  Det går att använda sig av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar