onsdag 3 augusti 2016

Lyssna in, ta på allvar och förbättra

Runt om i Sverige finns det pensionärer som har det mycket svårt med att få ihop sin ekonomi. Många av dem går minus. Deras pension är för låg. Även med bostadstillägget som äldre har rätt att få är det en tuff uppgift att få pengarna att räcka. En del får stöd från sina nära och kära medan andra pantar burkar. Vissa får inget stöd alls. Allt fler äldre lever under fattigdomsgränsen. Det här är en situation som vi socialdemokrater och arbetarrörelsen måste göra något åt.

Många äldre ser tydligt att deras pengar inte räcker till för hela månaden. De får avstå från olika saker som många av oss andra tar för givet att kunna göra ex ha en tidningsprenumeration eller unna sig lite extra en fredag. De oroar sig över hur de ska kunna få mat på bordet varje dag. Oroar sig över vad som händer om de behöver gå till tandläkaren, får en medicinräkning, måste besöka läkare med mera. Det har de inte råd till. Ojämlikheten späs på och ökar därmed.

Det finns personer som anser att de äldre ska inte klaga för med sin pension och bostadstillägget ska de klara sig. Fattigdom bland pensionärer finns inte. Enkelt för dessa att säga men för den äldre som befinner sig i en svår situation delar inte det synsättet.

De äldre letar efter politiker och parti som tar deras oro på allvar och har förslag på hur de ska kunna få det bättre. Det går inte att komma med snustorra argument eller vifta bort oron med att människor är okunniga utan här måste man lyssna noga och komma med nya idéer. Socialdemokratin har ett ansvar för att alla i samhället ska få det bättre. Det är något som varken moderaterna eller Sverigedemokraterna tänker på då båda dessa partier tycker att det är bara vissa grupper som ska ha det bättre. Sd:s retorik lockar en del äldre då invandrare pekas ut som en grupp som dränerar stasbudgeten på pengar. Det slår då mot de äldre.

Så vad kan göras?

En grundregel ska vara att människor ska kunna leva på sin pension. Med utgångspunkt i att människor ska kunna leva på sin pension behövs insättningen i pensionssystemet öka. Det behövs inte mycket för att systemet ska gå ihop och äldre ska kunna få en högre pension. Därmed kan pensionen höjas för alla pensionärer så de inte behöver använda sig av exempelvis bostadstillägg.

Se till så att pensionen höjs i minst samma takt som löneökningarna. Det skulle göra att pensionerna höjs och inte som i dag kan frysas på en viss nivå utifrån en broms i systemet. Höjningen skulle vara kontrollerad och människor skulle kunna veta hur pensionen förändras från år till år.

Om bostadstillägget ska vara kvar så se till att höj nivån på den. I dag är den högsta nivån på 5090 kr. Det är 95 procent på en hyra på 5000 kr/mån plus ett tillägg på 340 kr. För äldre som behöver flytta till trygghetslägenheter och liknande kan månadshyran ligga på 8000 kr i månader och uppåt. Därmed borde nivån på bostadstillägget öka till exempel till att utgå ifrån 9 000 kr/mån. Det skulle ge äldre mer pengar i plånboken varje månad.

Skattesänkning av nivån på skatten för en pensionär är självklar. Vid samma inkomstnivå i vårt land ska skattesatsen vara samma. Det gäller också för arbetslösa och sjuka som i dag betalar allra mest i skatt i vårt land. Helt oacceptabelt.

Om inte socialdemokratin möter upp den oro som finns med konkreta förbättringsförslag kommer de äldre i allt högre grad vända sig till andra partier som tar deras oro på allvar. Arbetarrörelsen måste ta tag i detta nu. Det går inte att vänta. När de äldre var i arbetsför ålder gjorde de allt vad samhället krävde av dem. Nu måste samhället ställa upp på bred front och ge ett ordentligt tack för det. Ett tack som bottnar i att de äldre ska ha en pension de kan leva på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar