fredag 4 november 2016

Drömmen blir till sand

Runt om i världen går det att se hur människor vänder de traditionella partierna och politikerna ryggen. Istället vill de välja någon som "rör om i grytan". I vissa fall är desperationen mycket stor att prova något helt annat bara för att det ska hända något nytt. För dessa väljarna handlar det inte om att det helt plötsligt har blivit en modetrend som det ska hakas på eller att människor har blivit hjärntvättade. Det kan vara så "enkelt" som en protest mot att drömmen har visat sig bli till sand.

Jag vet inte i vilken ordning som människor har gett sig på att försöka förklara varför exempelvis väljare i Sverige väljer att rösta på Sverigedemokraterna och varför väljare i andra europeiska länder väljer att rösta på likartade partier. Vi kan se hur partier utanför de traditionella cirklarna skapas och får röster. De äldre partierna tappar sina väljare till de nya som kommer. I exempelvis Grekland och Italien är socialdemokraterna i det närmaste utraderade med bara stöd från ett par procent. Innan har de legat på över 30 procent.

Framfarten går att se över hela Europa. I USA går det också att se. Där får Donald Trump ett stort stöd, och ett stöd som ser ut att öka. Det kan mycket väl bli så att han blir USA:s nye president. Oavsett vad eliten inom vänster och höger i Europa, däribland Sverige tycker om honom, finns det många i USA som är beredda att ge sitt stöd för en förändring.

För det är detta vi ska komma ihåg. Stödet för dessa partier/personer handlar om att väljaren vill se en förändring. Okej. Det finns en del som är så fast rotade i identitetspolitiken att de aldrig kommer att rösta på ett annat parti då de anser att det partiet de stödjer i dag driver deras frågor och andra grupper ses som fiender. Problemet för dem är att dessa partier kommer aldrig att förändra sig då de vinner alldeles för mycket på sin fientliga politik där den egna gruppen ska gynnas på andras bekostnad.

Förändring. Från vad till vad? De ser sig som förlorare eller är rädda för att deras barn och barnbarn ska bli förlorare. De vill gå ifrån att vara förlorare på globaliseringen, den ökande kapitalismen, nyliberalismen, hårdare klimatet på arbetsmarknaden, massarbetslöshet, egoismen och att tycka sig se att alla andra blir vinnare utom de själva till att bli vinnarna. Vinnare som kan peka på historien och visa på att innan gick det att vara framgångsrik. Där drömmen om att varje generation ska få det allt bättre var sanning. Nu är denna dröm förvandlad till sand för många i vårt land, Europa och världen.

Det är här som politiken nu måste gå ifrån att måla världen i nattsvart till att tala om möjligheterna som finns och möjligheter som skapas. Här måste man också komma med konkreta politiska förslag och knyta ihop det med hur vanliga människor får det bättre. Det handlar inte bara om de urbana miljöerna i storstäderna. Det handlar mer om utanför storstäderna och att det är här som det måste till en politik som får människor att känna sig som vinnare, vara en del av framtiden och att drömmen är en verklighet. En verklighet som tydligt visar att varje generation får det bättre än tidigare generationer och att ingen blir förlorare. För de etablerade partierna gäller det att gå ifrån pajkastning och lämna den agenda media har satt. I Sverige exempelvis i form av "vem ska regera med vem" då väljarna frågar "Hur kan ni göra det bättre?". Fokus på rätt saker med andra ord.

Det handlar om att ge hopp och i konkret politik göra det bättre. 

Fredrik Virtanen i en analays av det amerikanska presidentvalet som kan också spegla Europa. KG Bergström gör också en analys av valet och knyter ihop det med Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar