onsdag 28 december 2016

En ny världsepok?

Utanför Sveriges gränser sker en diskussion som är mycket intressant. Den går att ta del av via BBC, Bloomberg, CNN, Newsweek med flera men även i svensk affärspress. Fokus handlar om att den epok och världsordning de flesta av oss har levt i har tagit slut. Valet av Donald Trump kan ses som slutet på finanskrisen och den epok som varit innan denna och följt efter. I den nya världsordning som nu uppstår gäller det för Sverige och EU att orientera sig rätt. Görs inte det är man hopplöst efter.

I Privat Affärers Placeringsguiden nr 12 i år går det att läsa följande på sidan 41:

"Valet av Trump markerar slutet av finanskrisen och epoken därefter. Den politik som präglat USA och världen sedan dess är över. I nästa epok är Kina nästan världens största ekonomi. Ryssland är världens största exportör av spannmål och påverkar politiken i andra länder via medier och proxykrig, till och med i Europa. 

Mellanöstern utkämpar sitt trettioåriga krig mellan sunni och shia. EU sätts på prov och har långt kvar innan finanskrisen kan läggas till handlingarna...Men EU är inte i samma fas och den geopolitiska oron i den nya epoken är större än tidigare för Europa och Sverige, som lever kvar i den idévärld som USA just lämnar..."

Det här är något som diskuteras intensivt i omvärlden och som borde vara med mer i den svenska debatten. Vi är inne i en förändring där vi har ett ansvar att vara tydliga med vad det handlar om. De populistiska partierna försöker att vrida tillbaka förändringen och satsar på nationalism och att länder ska isolera sig från varandra som huvudlösningen. EU ses som en fiende som man ska lämna. Allt blir bättre om man lämnar detta som vi är nu i och går tillbaka till det gamla, vilket är ett farligt sätt att resonera.

Det sättet att resonera och föra politik på är inte seriöst. Botten är i tankar från det förgångna och den världsepok som vi lämnar med stormsteg. Problemen kommer att förvärras om populisterna får som  de vill. För oss i Sverige gäller det att diskutera hur vi ska möta världsförändringen, dels som land och dels som en gemenskap som EU. I den nya epoken kommer det krävas än mer samarbete och att vi hjälps åt för att Sverige och EU inte ska bli förlorare.

Den geopolitiska kartan håller på att ritas om mitt framför ögonen på oss. Globaliseringen och digitaliseringen sker med stormsteg. Ojämlikheten har bitit sig fast och klassamhället är tillbaka. Samhället delar upp oss och om du har felaktig bakgrund och förutsättningar är det kört för dig. Den nyliberala eran är i grunden slut. Finanskrisepoken är också slut, en epok som var till för att rädda nyliberalismen.

För oss gäller det att ta initiativet till en helt ny epok. En epok som har det hållbara samhället och demokratin i centrum där vi måste vara rädd om vår planet och lämna över till kommande generationer något som är bättre än hur det är i dag. En epok där alla människors lika värde är en grundbult tillsammans med solidaritet, rättvisa och frihet. Jämlikhet och jämställdhet i centrum. För att sådant samhälle och epok ska bli verklighet måste en förändring till i Sverige och EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar