söndag 26 mars 2017

Ungdomarna vill ha förändring

Earth Hour återkommer varje år som en del i att påminna oss om det stora ansvar var och en av oss har enskilt, tillsammans och i hela samhället för den värld vi lever i. Det handlar också om kommande generationer och deras möjligheter att kunna leva bra liv. Den värld som vi har i dag har miljöproblem och lever under ett klimathot som hotar att förändra våra liv. De unga generationerna känner ett stort ansvar för miljön och klimatet. För framtidspartiet Socialdemokraterna gäller det att ta vara på detta ansvar och visa sig vara det naturliga valet.

I går skrev jag om ett grundläggande politiskt program som socialdemokraterna i Sverige skulle kunna gå till val på. Ett av dessa punkter handlar om miljön och klimatet. Socialdemokraterna förknippas tyvärr inte med klimat och miljö trots att vi har genomfört mycket under de år som vi har styrt landet som har varit grönt och mycket bra.

Den gröna omställningen i Sverige började genomföras redan på 1970-talet som exempelvis tuffare miljöregler för utsläpp i vatten/mark och luften, hårdare krav på renare mat, hårdare regler för kemikalier. Beslut som gjorde att det sakta men säkert blev bättre för människor, djur och natur.

Sverige och socialdemokratin har gjort vad man har kunnat men tempot behöver skruvas upp mycket mer. Speciellt utifrån att framför allt västvärlden sedan 1870-talet har släppt ut och gjort saker som påverkar miljön och klimatet. Vi har en nyckelroll i att förbättra miljön och klimatet i vårt land, EU och i hela världen. En offensiv politik behövs som skulle kunna bygga på:

A: Att vi lämnar över ett Sverige till kommande generationer som är grönt
B: Utgår ifrån den cirkulära ekonomin
C: Energi används från förnybara och gröna energikällor
D: Landsbygdens potential att vara miljö- och klimatsmart utökas
E: Att städernas påverkan på miljön och klimatet minskar radikalt

Utifrån detta skulle exempelvis följande punkter genomföras: 

1: Att Sverige blir ett helt fossilfritt samhälle.
2: Att grönsaker och frukt får en lägre momssats för att uppmuntra mer köp av dessa varor
3: Att införa nolltolerans för kemikalier i kläder
4: Att införa nolltolerans för eller kraftigt sänka gränsvärdena för kemikalier i den mat som ska säljas inom EU
5: Stöd möjligheterna för människor att själv odla grönsaker och frukt
6: Hjälp samhället och individerna med att bygga ut produktionen av solel
7: Att tillsammans med näringslivet utveckla grön produktion, varor och tjänster
8: Att arbeta för att djurskyddet stärks i EU
9: Sätta upp tuffa gränser för hur mycket en vara eller tjänst får lov att påverka miljön och klimatet
10: Satsa på att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt i hela landet
11: Satsa på att ta fram en klimatneutral fordonsflotta i Sverige och i EU
12: Stöd landsbygden genom att skapa investeringsmöjligheter här i grön produktion och att leva klimatsmart
13: Arbeta för att utsläppen från industrin i EU minskar kraftigt för att sedan upphöra
14: Arbeta för att tillsammans med forskningen ta fram metoder och teknik som kan rena Östersjön och andra hav i världen
15: Arbeta för att förbjuda plast och istället intensivare arbeta med forskningen för att ta fram andra miljövänliga produkter som kan ersätta plasten

Det behövs ett progressivt och offensivt miljö- och klimatprogram med förslag som vågar utmana och förändra. Socialdemokratin har en möjlighet att snabbare skapa det gröna samhället. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar