fredag 28 juli 2017

BNP-bomb

I skymundan av inrikespolitikens händelser som utspelat sig framför våra ögon har det i går och i dag presenterats knastertorr statistik som visar hur det går för Sverige. Och det går mycket bra.

I den politiska debatten har vi fått höra från den samlade högern i svensk politik, alliansen och Sverigedemokraterna, hur dåligt det går för Sverige. Det som förs fram är att regeringen prioriterar inte jobben, satsar på bidrag, slår mot företagen med mera. Ett mantra förs fram. För det är ett mantra, en form av slogan som den sidan hoppas ska gå hem hos svenskarna om det upprepas hela tiden. Då är det intressant att titta på hur det ser ut i verkligheten, utanför alliansens och Sverigedemokraternas retorik.

Tittar vi på verkligheten och fakta så ser vi att det går mycket bra för Sverige. I går släppte SCB siffror över arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige så här långt för 2017. Det visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka och ligger i dag på 6,6 procent. I år har den sjunkit med 0,2 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit till 17,1 procent, sedan årsskiftet sjunkit med 0,9 procentenheter.

Sysselsättningen ökar. I juni är det 5 020 000 personer, sysselsättningsgraden ligger nu på 67,8 procent. En ökning under 2017 med 0,3 procentenheter. Det är i dag 49 440 personer fler som jobbar än förste januari 2017. Sedan oktober 2014 har antalet sysselsatta ökat med 221 420 personer. Antalet arbetade timmar i juni i veckosnitt låg på 152,6 miljoner timmar. En ökning jämfört med 2016 med 2,1 procent. Antalet anställda 4 627 000 personer, en ökning med 97 000 jämfört med juni 2016. Antalet tillsvidareanställda ökar medan tidsbegränsad anställda inte längre ökar.

I dag släppte SCB Sveriges tillväxtsiffror. BNP ökade under andra kvartalet med 1,7 procent. Jämfört med andra kvartalet 2016 har BNP vuxit med 4,0 procent. Dagens Industri skriver om Svensk BNP-bomb i ladorna.

För den samlade borgerligheten gör detta att deras retorik faller platt till marken. Det går inte att tala om hur dåligt det går eller att regeringen inte prioriterar jobben. Fakta från verkligheten visar att man har fel och kör med "fake news".

Det här är mycket bra siffror för Sverige. Allt fler går från arbetslöshet till arbete och antalet arbetade timmar i ekonomin ökar. BNP ökar och därmed blir Sverige rikare som land. Mer pengar kommer in till statskassan som kan fördelas ut i satsningar på oss medborgare. För kommuner och landsting/regioner ökar skatteinkomsterna och fler kommer i arbete. Det gör att möjligheterna för personer som är långtidsarbetslösa att komma ut i arbete ökar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar