onsdag 26 juli 2017

Det börjar underifrån

Vi har under ett antal årtionden haft en ideologi som lovat guld till alla. En ideologi som skulle göra det bättre och alla skulle bli vinnare. Det var vad som sades men i grunden innebar den ökade klassklyftor, ökad ojämlikhet, försämring av miljön, acceleration av hot mot klimatet, framväxt och gödning av egoism och att ekonomin och den politiska makten ska gynna de som är mest välbeställda i världen. Alla länder har drabbats av nyliberalismens framfart, mer eller mindre. Människor är trötta på denna ideologi som de känner att de är förlorare i och är beredda att rösta på andra som ser ut att bryta mot det. Samtidigt med det sker också en grundläggande förändring. En förändring som kommer ifrån gräsrötterna.

Människor söker politiskt bland etablerade och nya partier/personer för att se om de kan skapa nya svar och visa sig vara de som kommer att förändra det hela till det bättre. Nyliberalismen var inte svaret. Vi har sett detta ske i olika europeiska länder där nya partier har blivit valda till att leda länderna, nya partier fått stort folkets stöd. Partier som socialdemokraterna har reducerats till marginella partier som inte längre anses vara intressanta för väljarna.

Det är en väg som har tagits men som inte kommer att hålla i längden. Det behövs något annat som är hållbart för framtiden också. Vi kan se nu hur gräsrötterna organiserar sig, flyttar fram sina positioner och håller på att bygga något nytt och bättre på olika håll runt om i världen. För det är som Naomi Klein skriver att det inte längre räcker med att bara säga nej till nyliberalismen och det system som finns. Det måste också erbjudas något annat.

Gräsrötternas engagemang och vilja att förändra det lokala samhället skapar ringar på vatten som förändrar på den regionala och nationella nivån liksom över hela världen. Det sprids och människor delar kunskaper med varandra. I USA kan vi se framväxten av en gräsrotsrörelse med fokus på att i det lokala börja odla i stadsmiljöer för att ge underklassen och arbetarklassen möjligheter att få egen, nyttig mat istället för den snabbmat som innehåller mycket kalorier men är näringsfattig och som marknaden tillhandahåller. Människor vill återta kontrollen över vad man äter, att ta tillbaka makten över maten. Idén om självförsörjande är i högsta grad ett politiskt ställningstagande för att det är dags för förändring. Det är dags för något nytt.

För en folkrörelse som arbetarrörelsen bådar detta gott och åt rätt håll med den kamp som nu sker från gräsrötternas sida. Arbetarrörelsen måste bli en del av detta. Vi är också en gräsrotsrörelse som bildade ett politiskt parti och fackföreningsrörelsen för att på olika plan förändra samhället. Gräsrotsrörelsen skapade också kooperativ med mera för att vanliga människor skulle kunna köpa mat billigare, få tillgång till försäkringar billigt, få tillgång till billiga bostäder av bra standard, att skapa ett jämlikare samhälle med mera. Det är gräsrötterna som skapar förändring och ett bättre samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar