måndag 3 juli 2017

Lämna West Wing-syndromet

Vi kan se över hela världen hur konfrontation mellan politiska partier och det politiska spelet är det som är i centrum. Krav och motkrav ställs mot varandra där parterna gräver ned sig i skyttegravar som gör att inga hållbara lösningar kan skapas. Det politiska spelet sätts istället i centrum enskilda politiker och partier är mer intresserade av att det går bra för en själv istället för landet. Det behövs en förändring för tyvärr verkar det som att det är många som väljer att sätta spelet före hållbara lösningar. De verkar ha hämtar inspiration från West Wing och House of Cards.

På riksplanet i Sverige kan vi se hur det har bildats tre större block som ställs mot varandra. Det är regeringen med S och Mp, som har V med sig. Alliansen med M,C,L och Kd och Sd som står själv. Eller rättare sagt kan vi säga att det har bildats en nytt block om än i ytterst svaga konturer. Det är M, Kd och Sd. Här finns ett konservativt block i vardande som mycket väl kan utvecklas till något mer handfast i framtiden. Politiken blir allt mer låst i takt med att valet nästa år närmar sig. Det politiska spelet är i centrum.

Trots det kan vi se att den S-ledda regeringen och alliansen har kommit överens i 17 olika frågor med energin, migration och försvaret som exempel. Det är mer av detta som behövs i svensk politik, inte mer av konfrontation. Sådana överenskommelser behöver också komma ut bredare.

Det finns en rad problem, utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. Då behövs det att vi gemensamt arbetar tillsammans för att kunna komma framåt. Det som vi är i och står inför är inget som bara gäller för ett år utan sträcker sig längre fram in i framtiden, över mandatperioder. Mer samarbeten behövs över gränserna för att skapa nya möjligheter.

Ute i landets kommuner sker det samarbeten över blockgränserna. I en rad kommuner finns det exempelvis samarbeten mellan S och C, S+C+L, S+M, S+L+KD med flera varianter. Det görs för att man ser hur frågor som det arbetas med krävs hållbara lösningar. Istället för konfrontation blir det samarbete. Allt för att det ska bli bra för kommuninvånarna och kommunen. Här har många av riksdagspartierna något att lära sig från oss ute i kommunerna.

Oavsett hur det går i valet nästa år kommer ingen att få egen majoritet i Sveriges riksdag. Det behövs därmed ett nytt tänkande med fokus på samarbete över partigränserna. Stefan Löfven har varit tydlig med detta sedan han blev statsminister. Nu är frågan när någon/några av allianspartierna inser att alliansen har gjort sitt och det är dags för en ny lösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar