tisdag 4 juli 2017

Lämnar L alliansen?

I dag är tidningarna fulla med kommentarer och försök till analys av Jan Björklunds, partiledare för Liberalerna, tal i går i Almedalen. Den viktigaste frågan vi ska ställa är: Är Liberalerna på väg att lämna alliansen?

Jag satt och lyssnade hemma i går på Jan Björklunds tal. Det var ett intressant tal som han höll i. Okej. Den sedvanliga attacken på socialdemokratin var med. Samma sak med att visa på hur Liberalerna skiljer sig från S men det fanns andra saker i hans tal som i grunden stakar ut en annan väg för L.

Jan Björklund gick till attack mot nyliberalismen. Han lyfte fram att när han var yngre var det nyliberalismen som han tog till sig. Detta på grund av att verkligen kunna bryta mot socialdemokratin. I talet kritiserade han detta då han lyfte fram att övertro på marknadens lösningar är inte bra. Det finns fel som måste åtgärdas. Jan Björklund var kritisk mot nyliberalismens synsätt på ekonomin och människan. Han hade kommit till insikt om hur viktig den gemensamma välfärdssektorn är för varje människa i vårt land. Efter kritiken lyfte han in det som många har efterlyst. Det är att Liberalerna ska bli ett socialliberalt parti och bära dessa värderingar med sig i politiken.

Jan Björklund pratade om klassklyftor, de sociala klyftorna, ur ett socialliberalt perspektiv. Borta var nyliberalismens synsätt och sätt att prata om människor. Det märktes. Han var kritisk till alliansen och här måste därmed frågan ställas. Är Liberalerna på väg att lämna alliansen.

För i grund och botten är alliansen ett nyliberalt experiment som sätter marknadslösningar och tror på marknaden som ända lösning på samhällets problem i centrum. Oavsett område är det ur marknadstänkandet som lösningarna ska komma. Om en del människor "offras" på vägen är det något som nyliberalismen tycker är okej. Detta eftersom den enskilde har sig själv att skylla om den inte lyckas i livet. Klassklyftor är något som bejakas då det leder till att människor lyfter sig själva i kragen och vill förbättra för sig själv.

I gårdagens partiledartal tog Jan Björklund avstånd ifrån detta synsätt och ideologiska inriktning på liberalismen. Därmed tog han ett steg ifrån alliansen. Ett steg som kan bli mycket viktigt för hur Sverige ska kunna styras efter valet 2018 men också vilken politik som kan formas på ett nytt sätt. Det ska bli spännande att följa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar