måndag 10 juli 2017

Ojämlikheten har ett pris

Det är uppfriskande att se att Sverige nu är en del av den internationella debatten om hur ojämlikheten hotar att slita sönder samhällen och demokratin. Ojämlikheten sliter också sönder banden mellan länder också. Det är inte för inte som extremhögern och högerpopulismen har fått luft under vingarna under de senaste 10-20 åren i land efter land i Europa. Nyliberalismen som lovade guld, gröna skogar och oanat välstånd visade sig inte hålla detta löfte. Priset är mycket högt. Det är dags för förändring.

I många av världens länder går det att se hur ojämlikheten har ökat, speciellt i väst. USA, Kanada och EU är inte förskonade för denna förändring. I tidningen New Internationalist nr 504 July/August 2017, dedikeras i stort sätt hela numret åt jämlikhet. Där får det att läsa i en tabell när inkomstskillnaden mellan den rikaste en procenten och de som arbetar, s 14.

I tabellen går att läsa att för USA var det tidigare rekordet i störst skillnad 1928 på 19,60 ggr mer som den rikaste en procenten tjänade, som lägst var det 1973 med 7,74 ggr medan 2014 hade det ökat till 17,85 ggr. För Tyskland var motsvarande 1917 med 22,42 ggr, lägst 1995 med 8,84 ggr och sedan ökande det till 2010 13,13 ggr. För Sverige är det 1916 med 28,04, lägst 1981 med 3,97 och 2010 hade det ökat till 7,24.

Vi kan se i den tabellen hur det från 1970-80-talen har skett en ökning av ojämlikheten mellan den rikaste en-procenten och den arbetande befolkningen. En del kanske vill hävda att i länder som Sverige är det en försumbar skillnad men siffrorna visar att det inte är så. Ojämlikheten har fördubblats sedan den var som lägst och den fortsätter troligtvis att öka med tanke på att kapitalinkomster ökar allt snabbare. Det är en viktig inkomstkälla för landets och världens rikaste personer.

Jag kommer i ett antal blogginlägg framöver att fortsätta diskutera ojämlikhetens pris och hur bra det är med ett jämlikt samhälle. Jag vill avslutningsvis i detta blogginlägg lyfta fram hur roligt det är att se hur den politiska debatten nu i Sverige har blivit en del av den internationella debatten om ojämlikheten. En debatt som i resten av världen har varit igång i ett par års tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar